Rodo

Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych

Adres naszej strony internetowej to: https://www.psycholog-katowice.org.pl. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawiera również elementy interaktywne (takie jak formularz kontaktowy), za pośrednictwem których są gromadzone dane osobowe użytkowników, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Terapeutyczno-Szkoleniowy Primodium. Monika Bąk-Sosnowska wykonujący swoją działalność w Katowicach 40-617, przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 165/2. Można skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres: primodium.katowice@gmail.com lub dzwoniąc pod numer tel. +48 601 265 502. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w gabinecie Primodium pełni dr hab. Monika Bąk-Sosnowska. Kontakt z Inspektorem odbywa się za pośrednictwem adresu e-mailowego: primodium.katowice@gmail.com lub telefonicznie: +48 601 265 502.

Dane osobowe są gromadzone w celu:
1. zrealizowania spotkań indywidualnych lub grupowych objętych ofertą gabinetu Primodium, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
2. przedstawienia Pani/Panu oferty edukacyjnej, szkoleniowej, terapeutycznej lub innej zgodnej z profilem działalności gabinetu Primodium, a w przypadku korzystania z usług Administratora także w trakcie ich trwania jak i po ich zakończeniu za pomocą poczty elektronicznej, sms i w formie tradycyjnej, tj. w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
3. statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwera, Administrator, osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych i kontaktowych jest niezbędne
w celu uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych lub grupowych stanowiących ofertę gabinetu Primodium, w tym obowiązków Administratora. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację świadczenia polegającego na skorzystaniu z usług oferowanych przez Administratora.

Dane klientów indywidualnych korzystających z usług psychologicznych (wyłącznie imię i nazwisko oraz numer telefonu), podobnie jak pełne dane klientów firm prywatnych i instytucji publicznych korzystających z usług szkoleniowych, a także dane osób przesyłających formularz kontaktowy są przechowywane w zabezpieczonych rejestrach, w siedzibie głównej firmy Gabinet Terapeutyczno-Szkoleniowy PRIMODIUM. Monika Bąk-Sosnowska. Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo do:
1. dostępu do swoich danych – art. 15 RODO, ich sprostowania art. 16 RODO, usunięcia – art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO, przenoszenia – art. 20 RODO oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO,
2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a) RODO. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych.
3. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl – art. 77 RODO.
Ponadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Zbieramy dane administracyjne, dotyczące liczby osób, które odwiedziły naszą stronę. Dane te nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.

Diagnoza PsychologicznaDiagnoza Psychologiczna

Zapraszam osoby kwalifikowane do operacji bariatrycznych, zainteresowane diagnozą swojego stanu emocjonalnego, osobowości i zachowania oraz zaniepokojone objawami zaburzeń psychicznych.

Pomoc PsychologicznaPomoc Psychologiczna

Zapraszam osoby doświadczające ważnych zmian życiowych i kryzysów psychologicznych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dolegliwościami i zaburzeniami psychosomatycznymi, z trudnościami psychologicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym (szczególnie otyłości), zestresowane, nie radzące sobie z trudnościami interpersonalnymi, sytuacjami konfliktowymi, trudnościami wychowawczymi, doświadczające przemocy domowej lub żałoby.

PsychoterapiaPsychoterapia

Zapraszam osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania i uzależnione od jedzenia, z zaburzeniami obrazu własnego ciała lub otyłością.

Warsztaty i SzkoleniaWarsztaty i Szkolenia

Zapraszam osoby i instytucje zainteresowane tematyką szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz tematyką kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.

NEWSLETTER

[wysija_form id="1"]

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o nowościach i zmianach na stronie.

INFORMACJE KONTAKTOWE


PRIMODIUM Monika Bąk-Sosnowska
ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2
40-617 Katowice
tel.: +48 530 704 656
tel.: +48 601 265 502
e-mail: primodium.katowice@gmail.com