Nauka

Moja działalność naukowa w latach 2002-2022 związana była ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, a od roku 2023 z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Podstawowy obszar badawczy, jakim się zajmuję to psychologia zdrowia i psychologia kliniczna, przede wszystkim problematyka zaburzeń psychosomatycznych, otyłości, zaburzeń odżywiania się i obrazu ciała.

Narody naukowe | Współpraca naukowa | Projekty badawcze | Publikacje | Wystąpienia Naukowe


NAGRODY NAUKOWE


 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora SUM w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczący psychologicznych aspektów otyłości (2014 r.)
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Copernicus Prize 2016 za wybitną działalność naukową na polu psychologii klinicznej, a tym samym neuropsychologii (2016 r.)
 • Nagroda Brylatowego Pióra (Diamond Pen) przyznana przez Good Publication Practice Committee w Nowym Yorku, USA za najlepszą publikację opublikowaną w czasopiśmie medycznym w 2016 roku (2017 r.)
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Virtuti Medicinali 2017 za wybitny wkład w rozwój nowoczesnych nauk
  o zdrowiu, a tym samym neuropsychologii klinicznej (2017 r.)
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora SUM w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczący psychologicznych aspektów otyłości oraz jej powikłań zdrowotnych (2018 r.)

WSPÓŁPRACA NAUKOWA


Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • European Association for the Study of Obesity
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
 • Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Od roku 2017 członkostwo w Radzie Naukowej czasopisma Acta Neuropsychologica

Współpraca międzynarodowa

 • Maria Pąchalska z Center for Cognition and Communication, NY, USA
 • Jason W. Brown Dyrektor Center for Cognition and Communication, NY, USA
 • Bruce Duncan MacQuenn z University of Tulsa, OK, USA
 • Titu Maiorescu University Bucharest, Romania
 • Q-Helix consorcium

Członkostwo w komitetach naukowych

 • II konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych; Poznań, 27.02.2010 r.
 • IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością: Leczenie otyłości to więcej niż dieta; Zawiercie, 12-14.09.2013 r.
 • Konferencja Food Forum: Jak emocje wpływają na żywienie. Najnowsze trendy w psychodietetyce stosowanej; Poznań, 28.02.2015 r.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Chirurgii Metabolicznej I Bariatrycznej; Zabrze, 21-23.05.2015 r.
 • V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością: Czy otyłość ma płeć?; Białystok, 17-19.09.2015 r.
 • Interdyscyplinarna Konferencja Zaburzenia odżywiania się; Warszawa, 24.04.2016 r.
 • VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością: Obesitologia w teorii i praktyce; Arłamów, 7-9.09.2017 r.
 • VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością: Fakty i mity na temat otyłości; Kliczków, 12-14.09.2019 r.
 • Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością:Obesitologia wczoraj, dziś i jutro; online, 16 – 17.04.2021 r.
 • I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości; online, 26-27.11.2021 r.
 • Jesienna Szkoła Terapii Otyłości; Warszawa 1.10.2022r.
 • IX Konferencja Profilaktyka w Medycynie; Katowice 21.10.2022r.
 • I Konferencja pt. „Relacja z pacjentem – filozoficzny wymiar komunikacji”; Katowice 11.05.2023r.
 • Konferencja Naukowa pt. „Dobre Praktyki w relacjach personelu opieki zdrowotnej z pacjentami o specjalnych potrzebach”; Dąbrowa Górnicza 21.04.2023r.
 • I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia uwarunkowana niepełnosprawnością”; Dąbrowa Górnicza 17.01.2023r.

PROJEKTY BADAWCZE


 • „Wpływ interdyscyplinarnego programu odchudzającego na zmiany w psychologicznym i behawioralnym funkcjonowania osób otyłych” – 2002
 • „Wpływ napięcia psychofizycznego na odczuwanie głodu przez osoby otyłe” – 2003
 • „Akceptacja własnego wyglądu u osób otyłych” – 2004
 • „Postawa wobec siebie a nadwaga” – 2007-2008
 • „Kognitywne aspekty obrazu własnego ciała i ich związek ze stylem życia oraz motywacją do redukcji nadmiernej masy ciała u osób otyłych” – 2013/2014
 • „Postawy zdrowotne lekarzy POZ a ich stosunek do leczenia otyłości” – 2014/2015 
 • „Obraz własnego ciała w perspektywie gender” – 2016 
 • „Rodzina jako czynnik prozdrowotny” – 2017 
 • „Wybrane czynniki psychologiczne a przestrzeganie zaleceń lekarskich przezpacjentów cierpiących na określone choroby cywilizacyjne” – 2018 
 • „Związek między przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych a wybranymi czynnikami psychologicznymi w grupie osób powyżej 50 roku życia” – 2019 
 • „Samoocena funkcjonowania seksualnego oraz obrazu ciała kobiet w okresie pomenopauzalnym” – 2020 
 • „Psychologiczne funkcjonowanie osób chorujących przewlekle” – 2021
 • „Związek czynników psychologicznych ze zdrowiem i chorobą osób dorosłych” – 2022-2024 

PUBLIKACJE


Monografie

 • Bąk-Sosnowska M. (2009). Otyłość – uwaga nadwaga. Poradnik dla młodzieży. Sosnowiec: Wydawnictwo Projekt-Kom.
 • Bąk-Sosnowska M. (2009). Między ciałem a umysłem. Otyłość i odchudzanie się w ujęciu integracyjnym. Kraków: Impuls.
 • Bąk-Sosnowska M., Kosińska M., Niebrój L., red. (2014). Rodzina wobec
  zagrożeń XXI wieku. Eukrasia. 20
  . Katowice: Media Silesia.
 • Bąk-Sosnowska M., Gruszczyńska M. (red). (2016). Psychoterapia elementarna w praktyce pielęgniarskiej i położniczej. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • Bąk-Sosnowska M., Szmaglińska K., Brzęk A. (red.). (2018). Ciało i jego konteksty – od poszukiwania kontroli po świadomość zniewolenia. Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 


Rozdziały w książkach

 1. Bąk-Sosnowska M. (2006). Psychologiczne aspekty ciąży i macierzyństwa. (W:) Trzcieniecka-Green A. (red.) Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, s. 303-328.
 2. Bąk-Sosnowska M. (2006). Choroba w życiu człowieka. (W:) Trzcieniecka-Green A. (red.) Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, s.172–228.
 3. Trzcieniecka-Green A., Bąk-Sosnowska M., Michalak A., Ociepka A., Szczyrba-Maroń B. (2006). Psychologia w służbie zdrowia – nowe wyzwania. Przykłady psychologicznych programów stosowanych w profilaktyce i leczeniu pacjentów. (W:) Trzcieniecka-Green A. (red.) Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, s. 467–481.
 4. Bąk-Sosnowska M. (2008). Imaginary or Real? The Body Image in Obese People. In: Turley A.B., Hofmann G.C. (ed.). Life Style and Health Research Progress. NY: Nova Biomedical Books, s. 209-250.
 5. Mandal E., Bąk – Sosnowska M., Zahorska – Markiewicz B. (2008). Ja otyłe i ja szczupłe – dwoistość „ja cielesnego” u kobiet z nadwagą. (W:) Gawor A., Głębocka A. (red.) Jakość życia współczesnego człowieka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 37–48.
 6. Michalak A., Wons A., Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M., Sitnik-Warchulska K., Szyguła-Jurkiewicz B. (2008). Kiedy zawał serca może poprawić jakość życia chorego i jego rodziny. (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Eukrasia 10,Family-Centered Care. Katowice: SUM, s.79-86.
 7. Sitnik-Warchulska K., Michalak A., Wons A., Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M. (2008). Choroba w rodzinie. Oddziaływania terapeutyczne w ujęciu systemowym.
  (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Eucrasia 10, Family-Centered Care.Katowice: SUM, s.127-136.
 8. Wons A., Sitnik-Warchulska K., Bąk-Sosnowska M., Michalak A., Sobiegała A. (2008). Fazy rozwodu a specyfika funkcjonowania dzieci z rodzin rozwiedzionych. (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Eucrasia 10, Family-Centered Care.Katowice: SUM, s.159-166.
 9. Bąk-Sosnowska M.,Sobiegała A., Sitnik-Warchulska K., Wons A., Michalak A. (2009). Od nadwagi do równowagi – podejście systemowe w leczeniu otyłości. (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Eucrasia 11, Social and Historical Aspect of Care forFamily. Katowice: SUM, s.19-27.
 10. Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M., Michalak A., Sitnik-Warchulska K., Wons A. (2009). Rodzina uwikłana w problem przemocy. (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Eucrasia 11,Social and Historical Aspect of Care forFamily. Katowice: SUM, 79-87.
 11. Bąk-Sosnowska M., Drosdzol A., Nowosielski K., Skrzypulec V., Sobiegała A., Węgrzyn K. (2009). Specific activities of the midwife in care of the family. In: M. Markova, L. Dobrovodska (Eds). Community nursing for midwives. Brno: National Centre of Nursing and Other Health Professions, s. 71-111.
 12. Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M. (2009). Rodzina jako system. (W:) V. Skrzypulec, M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Opieka położnej nad rodziną. Katowice: Lifelong Learning Programme, s. 19-48.
 13. Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M. (2009). Rodzina jako system. (W:) Z. Nowak-Kapusta, M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Opieka pielęgniarska nad rodziną. Katowice: Lifelong Learning Programme, s. 19-25.
 14. Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M. (2009). Czynniki wpływające na zdrowie człowieka. Czynniki psychologiczne. (W:) Z. Nowak-Kapusta, M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Opieka pielęgniarska nad rodziną. Katowice: Lifelong Learning Programme, s. 40-54.
 15. Sobiegała A., Bąk-Sosnowska M. (2009). Rodzina w sytuacji kryzysu. (W:)
  Z. Nowak-Kapusta, M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Opieka pielęgniarska nad rodziną. Katowice: Lifelong Learning Programme, 93-109.
 16. Bąk-Sosnowska M. (2010). Rola psychoterapii w leczeniu otyłości. (W:) P. Podolec (red.). Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, tom II. Kraków: Medycyna Praktyczna, s. 261-272.
 17. Krzyżanowska-Świniarska B., Zahorska-Markiewicz B., Ostrowska L., Bąk-Sosnowska M. (2012). Zaburzenia odżywiania. (W:) Milewicz A. (red.). Endokrynologia kliniczna. Praca zbiorowa T.1. Wrocław, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, s. 345-364.
 18. Bąk – Sosnowska M. (2013). Psychologiczne aspekty opieki nad kobietą niepełnosprawną. (W:) V. Skrzypulec-Plinta (red.). Kobieta niepełnosprawna w praktyce ginekologicznej. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny, s. 15-25.
 19. Bąk-Sosnowska M.,  Sobiegała A. (2013). Psychologiczny kontekst badania ginekologicznego –  wskazówki praktyczne. (W:) M. Kosińska, L. Niebrój (red.). Wokół zdrowia kobiety. Eukrasia 18. Katowice: Media Silesia, s. 6-15.
 20. Bąk-Sosnowska M., Potempa K., Warchał M. (2014). Psychological wellbeing and attitude towards one’s own sexuality in female users of Polish websites on eating disorders. (In): R. Mazzariello (Ed). Psychology of Habits. New York : Nova Publishers, p.1-28.
 21. Gruszczyńska M., Plewka M., Dyla A., Bąk-Sosnowska M. (2014). Wpływ zachowań sedenteryjnych na zdrowie i jakość życia współczesnej rodziny. (W:) Bąk-Sosnowska M., Kosińska M., Niebrój L. (red.) Rodzina wobec zagrożeń XXI wieku. Eukrasia. 20. Katowice: Media Silesia, s. 45-54.
 22. Gruszczyńska M., Bąk-Sosnowska M., Plinta R. (2015). Psychologiczne aspekty podejmowania zachowań zdrowotnych osób uprawiających sport. (W:) Kojs W., Rostańska E., Wójcik K. (red.). Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 217-228.
 23. Bąk-Sosnowska M. (2016). Psychologiczne aspekty wykonywania zabiegów dermatologii estetycznej. (W:) Placek W. (red). Dermatologia estetyczna. Poznań: Termedia, s.23-28.
 24. Bąk-Sosnowska M. (2016). Koszty psychologiczne zawodów pomocowych. W: Bąk-Sosnowska M., Gruszczyńska M. (red). Psychoterapia elementarna w praktyce pielęgniarskiej i położniczej. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny, s. 50-64.
 25. Bator A., Bąk-Sosnowska M. Kryzys psychologiczny jako odpowiedź na zmianę. W: Bąk-Sosnowska M., Gruszczyńska M. (red). Psychoterapia elementarna w praktyce pielęgniarskiej i położnicze. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny, s. 13-24.
 26. Dyla A., Bąk-Sosnowska M., Tobor E. (2016). Jakość życia chorych na raka piersi. (W:) Żurawicka D., Zimnowoda M., Widziak R. (red). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, s.95-102.
 27. Bąk-Sosnowska M., Warchał M., Pawlicka N. (2017). The cultural influence on appearance and body dissatisfaction in young women. (In:) Columbus A. (ed.). Advances in Psychology Research. New York: Nova Science Publishers, pp. 91-112.
 28. Bąk-Sosnowska M. (2018). Świadomość ciała – kontrowersje teoretyczne i implikacje praktyczne. (W:) Bąk-Sosnowska M., Szmaglińska K., Brzęk A. (red.). Ciało i jego konteksty – od poszukiwania kontroli po świadomość zniewolenia. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny, s. 59-71.
 29. Bąk-Sosnowska M., Daniel-Sielańczyk A. (2018). Psychologiczne aspekty starzenia się – szanse i zagrożenia. (W:). Marcisz Cz., Brzęk A., Knapik A. (red.). Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny, s. 40-49.
 30. Bąk-Sosnowska M. (2020). Niezdrowe nawyki żywieniowe i ich zmiana. (W:) Brytek-Matera A. (red.). Psychodietetyka. Warszawa: PZWL, s. 214-227.
 31. Bąk-Sosnowska M. Bester J. (2020). Zaburzenia odżywiania się – perspektywa psychodietetyczna. (W:) Ostrowska L. (red). Dietetyka. Kompendium. Warszawa: PZWL s. 221-252.
 32. Dyszy S., Bąk-Sosnowska M. (2020). Jakość życia i funkcjonowanie psychospołeczne osób w wieku podeszłym z zespołem kruchości. (W:) Knapik A., Beno P., Rottermund J. (red.). Zdrowie człowieka w ontogenezie – aspekty biomedyczne i psychospołeczne. Studia badaczy polskich i czeskich, t. 2. Aspekty psychospołeczne. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, s. 106-112.
 33. Brodowska E., Bąk-Sosnowska M. (2020). Wpływ ciąży na zdrowie i samopoczucie psychiczne kobiet. (W:) Knapik A., Beno P., Rottermund J. (red.). Zdrowie człowieka w ontogenezie – aspekty biomedyczne i psychospołeczne. Studia badaczy polskich i czeskich, t. 2. Aspekty psychospołeczne. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, s. 15-21.
 34. Biernat M., Bąk-Sosnowska M. (2020). Tak się czuję, jak się widzę czyli znaczenie samooceny ciała dla zdrowa fizycznego i psychicznego człowieka w okresie adolescencji. (W:) Knapik A., Beno P., Rottermund J. (red.). Zdrowie człowieka w ontogenezie – aspekty biomedyczne i psychospołeczne. Studia badaczy polskich i czeskich, t. 2. Aspekty psychospołeczne. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, s. 49-58.
 35. Bąk-Sosnowska M. (2021). Czynniki psychologiczne w rozwoju otyłości. (W:) Olszanecka – Glinianowicz M. (red). Obesitologia kliniczna. Bielsko-Biała: Alfa Medica Press, s. 86-95.
 36. Bąk-Sosnowska M. (2021). Oddziaływania psychologiczne w leczeniu otyłości. (W:) Olszanecka – Glinianowicz M. (red). Obesitologia kliniczna. Bielsko-Biała: Alfa Medica Press, s. 569-578.
 37. Bąk-Sosnowska M. (2021). Zaburzenia łaknienia związane z nadmierną masą ciała. (W:) Ostrowska L., Bogdański P., Mamcarz A. (red.). Otyłość i jej powikłania. Praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne. Warszawa, PZWL, s. 149-160.
 38. Bąk-Sosnowska M. (2021). Psychologiczne aspekty leczenia choroby otyłościowej. (W:) Ostrowska L., Bogdański P., Mamcarz A. (red.). Otyłość i jej powikłania. Praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne. Warszawa, PZWL, s. 267-280.
 39. Bąk-Sosnowska M. (2023). Zaburzenia odżywiania się u kobiet w ciąży. (W:) Bąk-Sosnowska M., Naworska B. (red.). Psychologiczne aspekty ciąży i macierzyństwa oraz ojcostwa. Katowice, Wydawnictwo SUM, s. 129-137.
 40. Naworska B., Bąk-Sosnowska M. (2023). Duchowość w kontekście funkcji prokreacyjnej kobiety. (W:) Bąk-Sosnowska M., Naworska B. (red.). Psychologiczne aspekty ciąży i macierzyństwa oraz ojcostwa. Katowice, Wydawnictwo SUM, s. 28-37.
 41. Bąk-Sosnowska M., Modrzejewska A. (2023). Wsparcie psychologiczne przed operacją bariatryczną i po niej. (W:) Boniecka I., Lsik W. (red.) Dietetyka w chirurgii bariatrycznej. Warszawa, PZWL, s. 543-558.
 42. Bąk-Sosnowska M. (2023). Psychologiczne aspekty zapobiegania i leczenia otyłości.  (W:) Dąbek J., Gąsior Z. (red.). Człowiek i zdrowie. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 193-206.

Artykuły oryginalne

 1. Bąk – Sosnowska M., Olszanecka – Glinianowicz M., Zahorska – Markiewicz B., Trzcieniecka – Green A. (2003). Znaczenie redukcji masy ciała dla oceny stanu własnego zdrowia u osób otyłych. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 56 – 57: 45–49.
 2. Bąk – Sosnowska M., Olszanecka – Glinianowicz M., Zahorska – Markiewicz B. (2004). Ocena własnego stanu zdrowia przez osoby otyłe oraz jej konsekwencje. Medycyna Metaboliczna, 8(2): 23-27.
 3. Bargiel-Matusiewicz K., Bąk-Sosnowska M., Trzcieniecka-Green A. (2004). Ocena efektów programu profilaktyki zaburzeń odżywiania. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, 59(20): 95 – 99.
 4. Bargiel- Matusiewicz K., Bąk-Sosnowska M., Trzcieniecka-Green A., Kapica J. (2004). Program profilaktyki zaburzeń odżywiania „Czas na zdrowie”. Wiadomości Lekarskie, 57(1): 11-13.
 5. Bąk-Sosnowska M., Zahorska – Markiewicz B., Bargiel- Matusiewicz K. (2004). Psychologiczny program wspomagający redukcję masy ciała jako istotny element wtórnej prewencji otyłości. Wiadomości Lekarskie, 57(1): 14-16.
 6. Bąk – Sosnowska M., Holecki M. , Zahorska – Markiewicz B. (2004). Poziom niepokoju u osób otyłych zgłaszających się na grupową kurację odchudzającą. Medycyna Środowiskowa, 7 (2): 157-162.
 7. Bąk – Sosnowska M., Trzcieniecka – Green A., Zahorska – Markiewicz B. (2004). Ekspresja obrazu własnego ciała u osób otyłych na podstawie analizy porównawczej rysunku człowieka i rysunku siebie. Psychoterapia, 3 (130): 37- 44.
 8. Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B., Trzcieniecka-Green A.(2005). Różnice dotyczące nawyków żywieniowych oraz dbałości o siebie w grupie osób otyłych przed i po kuracji odchudzającej. Wiadomości Lekarskie, 58 (3 – 4): 151–155.
 9. Bąk-Sosnowska M., Holecki M., Zahorska-Markiewicz B., Mandal E. (2005). Wpływ redukcji masy ciała na poziom niepokoju otyłych kobiet. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 59 (3): 186-191.
 10. Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B., Mandal E., Trzcieniecka-Green A. (2006). Poziom lęku oraz poczucie kontroli u kobiet decydujących się na rozpoczęcie kuracji odchudzającej. Psychiatria Polska, 1: .99–108.
 11. Bąk-Sosnowska M., Mandal E., Zahorska-Markiewicz B.(2006). Związek nieadekwatnego wyobrażenia własnego ciała z nadwagą u kobiet. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 60 (5): 385–389.
 12. Sitnik K.,Michalak A., Trzcieniecka-Green A., Jakubowski D., Bąk-Sosnowska M., Szczyrba-Maroń B., Krupa A., Gąsior Z., Poloński L. (2006). Rola interwencji psychologicznej w poprawie stanu zdrowia psychofizycznego chorych we wczesnym okresie po zawale serca – badania pilotażowe, Annales Academiae Medicae Silesiensis, 60 (5): 416–421.
 13. Żak-Gołąb A., Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B., Holecki, M., Olszanecka-Glinianowicz M.. (2006). Poziom agresji u pacjentów otyłych rozpoczynających kurację odchudzającą. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 60 (6): 495–500.
 14. Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B. (2009). Imaginary picture of one’s own body in overweight woman and its influence on weight reduction therapy. Endokrynologia, Otyłość, PrzemianaMaterii; 5 (4): 192-197.
 15. Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B. (2009). Emotional attitude towards one’s own body in overweight women.AnnalesAcademiaeMedicaeSilesiensis, vol. 63 (3):. 38-47
 16. Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B. (2009).The image of one’s own body and the effectiveness of weight loss therapy. WiadomościLekarskie, 62 (2): 104-110.
 17. Bąk-Sosnowska M., Zahorska-Markiewicz B. (2010). The relation between the adequacy of visual body mass estimation and weight reduction in overweight people. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1: 31–36.
 18. Bąk-Sosnowska M. Skrzypulec-Plinta V. (2012). Eating habits and physical activity of adolescents in Katowice – the teenagers’ declarations vs. their parents’ beliefs. Journal of  Clinical Nursing21 (17-18): 2461-2468 (1,316 IF)
 19. Naworska B., Mazurek M., Bąk-Sosnowska M., Skrzypulec A., Wietrak E., Skrzypulec-Plinta V. (2012). Wpływ suplementacji kwasami tłuszczowymi kobiety ciężarnej na przebieg ciąży i parametry biometryczne noworodka. Effects of supplementation fatty acids pregnant women on the gestation duration and newborn biometric parameters. GinekologiaiPołożnictwo, 7 (2): 36-44.
 20. Żak-Gołąb A., Tomalski R., Bąk-Sosnowska M., Holecki M., Kocełak P., Olszanecka-Glinianowicz M., Chudek J., Zahorska-Markiewicz B. (2013). Alexithymia, depression, anxiety and binge eating in obese women.European Journal of Psychiatry 27(3): 149-159(0,391 IF)
 21. Bąk-Sosnowska M., Pawlak A., Skrzypulec-Plinta V. (2013). Do psychological factors help to reduce body mass in obesity or is it vice versa? Selected psychological aspects and effectiveness of the weight-loss program in the obese patients. Health Psychology Research 1(1): 190.
 22. Bąk-Sosnowska M., Oleszko K., Skrzypulec-Plinta V. (2013). Adaptacja psychologiczna dojrzałych kobiet w pierwszych dobach po zabiegu mastektomii. Przegląd.Menopauzalny 12 (2): 120-124(0,381 IF)
 23. Stachulska A., Bąk-Sosnowska M., Gruszczyńska M. (2013). Kontrola emocji oraz poczucie własnej skuteczności w grupie położnych. Położna Nauka i Praktyka 2(22): 14-19.
 24. Gojdź K., Bąk-Sosnowska M., Kołodziej, S. Skrzypulec-Plinta V. (2013). Quality of life of female physicians aged 45-55 years,PrzeglądMenopauzalny 3(17): 213-215(0,381 IF)
 25. Bąk-Sosnowska M., Naworska B., Stachulska A.,Skrzypulec-Plinta V (2014). Midwives’ Attitudes Towards Fetal/Neonatal Loss. Data From Clinical Centres in Silesia, Poland. Global Journal of Research Analysis 3(9): 56- 59.
 26. Gruszczyńska M., Skowrońska E., Bator A., Bąk-Sosnowska M. (2014). Staż pracy, poziom wypalenia zawodowego i strategie radzenia sobie ze stresem wśród położnych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(3): 276-281.
 27. Gruszczyńska M., Sierpień-Wójcik G., Bąk-Sosnowska M., Perlak M. (2014).Jak wcześniactwo dzieci wpływa na psychiczne funkcjonowanie ich rodziców?Problemy Medycyny Rodzinnej/Fam.Med.Top., 16, 1-2 (45-46):7-12.
 28. Pawełczak-Szastok M., Sitnik-Warchulska K., Borysławska A., Bąk-Sosnowska M., Tomaszewska R., Tomaczek I., Szczepański T., Sońta-Jakimczyk D. (2014). Ocena centralnych cewników dożylnych typu port-a-cath przez dzieci z nowotworowymi chorobami krwi i ich rodziców. Psychoonkologia, 18(4): 136-143.
 29. Gojdź K., Bąk-Sosnowska M., Kołodziej S., Zajchrowski W., Skrzypulec-Plinta V. (2015). Wypalenie zawodowe i zawodowa jakość życia polskich ginekologów i położników. Ginekologia i Położnictwo – Medical Projekt, 10(1): 72-81.
 30. Bąk-Sosnowska M., Naworska B., Owczarek A., Chudek J., Skrzypulec-Plinta V., Olszanecka-Glinianowicz M.  (2014). Strategie radzenia sobie z nadmierną masą ciała oraz szacunek do siebie i własnego ciała w kontekście analizy transakcyjnej. Psychiatria Polska; 48(3): 477–487(0,733 IF)
 31. Gruszczyńska M., Bąk-Sosnowska M., Plinta R. (2015). Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health, 50(4): 558-565.
 32. Bąk-Sosnowska M., Kołodziej S., Gojdź K., Skrzypulec-Plinta V. (2015). Podmiotowe czynniki ryzyka zachowań antyzdrowotnych w grupie lekarzy medycyny. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine, 18(3): 17-24.
 33. Bąk-Sosnowska M., Pawlicka N., Warchał M. (2016). Body image and lifestyle in young women from Poland and Japan. Women’s Studies International Forum, 55: 35-43 (0,468 IF)
 34. Bąk-Sosnowska M., Skrzypulec-Plinta. Health behaviors, health definitions, sense of coherence, and attitudes towards obesity of general practitioners and diagnosing obesity in patients. Archives of Medical Science: 1-8 (1,812 IF)
 35. Bąk-Sosnowska M., Kołodziej S., Gojdź K., Skrzypulec-Plinta V. (2016). Zachowania zdrowotne polskich lekarzy.  Wiadomości Lekarskie, 69(3): 446-453.
 36. Bąk-Sosnowska M., Pawlicka N., Warchał M. (2016). Body image in young women from Poland and Japan. Women’s Studies International Forum, 55: 35-43 (0,591 IF)
 37. Gruszczyńska M., Bąk-Sosnowska M., Plinta R. (2016). Co motywuje ludzi do uprawiania sportu? Medycyna Sportowa, 32(2): 113-122.
 38. Bąk-Sosnowska M., Skrzypulec-Plinta V. (2017). Health behaviors, health definitions, sense of coherence, and attitudes towards obesity of general practitioners and diagnosing obesity in patients. Archives of Medical Science: 13(2): 433-440 (2,344 IF)
 39. Bąk-Sosnowska M. (2017). Kryteria różnicowe Zaburzenia z napadami objadania się i Uzależnienia od pożywienia w kontekście przyczyn otyłości oraz jej leczenia.  Psychiatria Polska, 51 (2): 247-259 (1,196 IF)
 40. Bąk-Sosnowska M., Urban A. (2017). Body image in women practicing yoga or other forms of fitness. Archives of Psychiatry and Psychoterapy, 3: 58-68.
 41. Drosdzol A., Bąk-Sosnowska M., Sajdak D., Bialka A., Kobiołka A., Franik G., Skrzypulec-Plinta  V. (2017). Assessment of the menstrual cycle, eating disorders and self-esteem of Polish adolescents. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 38(1): 30-36 (1,900 IF)
 42. Bąk-Sosnowska M., Shala D. (2017). Psychological gender, self-esteem, body-esteem, and the use of wellness treatments in women with excessive body weight. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery, 3(1): 12-17.
 43. Gwizdek K., Brzęk A., Bąk-Sosnowska M., Dittfeld A., Knapik A., Ziaja D. (2017).The use of steroids by gym athletes: an attempt to diagnose the problem scale and possible causes. Journal of Sports, Medicine and Physical Fitness, DOI: 10.23736/S0022-4707.17.07298-X (1,215 IF)
 44. Szulińska M., Stępień M, Kręgielska-Narożna M., Suliburska J., Skrypnik,D. Bąk-Sosnowska M., Kujawska-Łuczak M., Grzymisławska M., Bogdański P. (2017). Effects of green tea supplementation on inflammation markers, antioxidant status and blood pressure in NaCl-induced hypertensive rat model.  Food and Nutrition Research, 61: 1-7 (2,039 IF)
 45. Bąk-Sosnowska M.,  Gruszczyńska M., Urban A. (2018). Płeć psychologiczna kobiet praktykujących różne formy grupowej aktywności fizycznej. Annales Academiae Medicinae Silesiensis, 72: 128-133.
 46. Gruszczyńska M., Bąk-Sosnowska M.,  Plinta R. (2018). Health behaviors of amateur mountain bike athletes. Human Mouvement, 19(2): 60-67.
 47. Bąk-Sosnowska M.,  Gruszczyńska M., Urban A. (2018). Płeć psychologiczna kobiet praktykujących różne formy grupowej aktywności fizycznej. Annales Academiae Medicinae Silesiensis, 72: 128-133.
 48. Gruszka W., Wyskida K., Owczarek A., Jędrusik E., Alraquayee N., Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Chudek J., Olszanecka-Glinianowicz M. (2018).  The occurrence of depressive symptoms in obese subjects starting treatment and not seeking treatment for obesity. Eating and Weight Disorders; DOI: 10.10007/s40519-018-0578-y.
 49. Bąk-Sosnowska M., Gruszczyńska M., Biernat M., Pytlik B. (2018). Czy posiadanie rodziny wpływa na subiektywne nasilenie bólu oraz strategie radzenia sobie z nim u osób cierpiących na przewlekłe dolegliwości bólowe narządu ruchu? Ból; 19(3): 20-28.
 50. Daniel-Sielańczyk A., Życińska J., Bąk-Sosnowska M. (2019). Współczucie wobec siebie (self-compassion) i radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród psychoterapeutów. Psychoterapia, 2(189): 59-70.
 51. Naworska B., Bąk-Sosnowska M. (2019). Risk factors of sexual dysfunctions in postmenopausal women.Ginekologia Polska, 90(11): 633-639.
 52. Gruszka W., Wyskida K., Owczarek A., Jędrusik E., Alraquayee N., Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Chudek J., Olszanecka-Glinianowicz M. (2020). The occurrence of depressive symptoms in obese subjects starting treatment and not seeking treatment for obesity. Eating and Weight Disorders, 25(2): 283-289 (4,652 IF)
 53. Gruszczyńska M., Bąk-Sosnowska M., Szemik Sz. (2020). Selected psychological aspects and medication adherence in oncological patients. Cancer Medicine; 9(3): 943-950 (4,452 IF)
 54. Wyszomirska J., Martyniak E., Bąk-Sosnowska M. (2020). It is no joke. Metaphorical language and sense of humor in schizophrenia. Psychiatria Polska, 54 (4): 687-700 (1,657 IF)
 55. Naworska B., Brzęk A., Bąk-Sosnowska M. (2020). The relationship between health status and social activity of perimenopausal and postmenopausal women. Int. J. Environ. Res. Publ. Health, 17 (22):1-12 (3,390 IF)
 56. Bąk-Sosnowska M., Gruszczyńska M., Tokarz A. (2021). Well-being of nurses and working conditions – are polish nurses different from doctors and midwives in terms of professional quality of life? Nursing Open, 8 (1): 87-95. (1,762 IF)
 57. Gruszczyńska M., Wyszomirska J., Daniel- Sielańczyk A., Bąk-Sosnowska M. (2021). Your article Selected psychological predictors of medication adherence in the older adults with chronic disease. Nursing Open, 8 (1): 317-326. (1,762 IF)
 58. Bąk-Sosnowska M., Wyszomirska J., Daniel- Sielańczyk A. (2021). Selected psychological factors and medication adherence in patients with rheumatoid arthritis. Reumatologia, 59, (2), 90-97.
 59. Bąk-Sosnowska M., Gruszczyńska M., Skrypnik D., Grzegorczyn S., Karolkiewicz J., Ratajczak M., Mądry E., Walkowiak J., Bogdański P. (2021). Type of physical training and selected aspects of psychological functioning of women with obesity: a randomised trial. Nutrients, 13 (8): 1-16. (5,717 IF)
 60. Gruszka W., Owczarek A., Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Chudek J., Olszanecka-Glinianowicz M. (2021). Is there a difference in body size dissatisfaction between the patients with obesity seeking and not seeking treatment for obesity? BMC Public Health, 12(1):1-9, art. 1754 (3,295 IF)
 61. Gruszka W., Owczarek A., Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Chudek J., Olszanecka-Glinianowicz M. (2022). Perception of body size and body dissatisfaction in adults. Scientific Reports; 12(1): 1-10; id. Art. 1159. (4,997 IF)
 62. Bąk-Sosnowska M. Gruszczyńska M., Wyszomirska J., Daniel- Sielańczyk A., (2022). The influence of selected psychological factors on medication adherence in patients with chronic diseases. Healthcare, 10(3): 1-13, art. 426 (3,160 IF)
 63. Rogalska A., Barański K., Rachwaniec-Szczecińska Ż., Holecki T., Bąk-Sosnowska M. (2022). Assessment of satisfaction with health services among prisoners – descriptive study. Healthcare, 10(3): 1-9, art. 548 (3,160 IF)
 64. Bąk-Sosnowska M., Naworska B., Gruszczyńska M. (2022). Determinants of body image in perimenopausal and postmenopausal women. Psychology & Sexuality, 1-15. (2,344 IF)
 65. Wyszomirska J., Daniel- Sielańczyk A., Bąk-Sosnowska M. (2022). Medical students in the face of SARS CoV-2 pandemic: estimated risk of infection and the need for social support. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 35(4): 1-12. (1,828 IF)
 66. Wyszomirska J., Martyniak E., Bąk-Sosnowska M., Piekarska-Bugiel K., Chwalba A, Krzystanek M. (2022). Exercise addiction symptoms and mental health during the forced exercises deprivation in greatest COVID-19 pandemic restrictions in Poland. Psychiatria Polska, 295: 1-16. (IF=1,596)
 67. Gruszka W., Owczarek A., Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Chudek J., Olszanecka-Glinianowicz M. (2022). Can nutritional status in adults be influenced by health locus of control? International Journal of Environmental Research and Public Health; 19(23): 1-13. (IF=4,614)
 68. Gruszczyńska M., Bąk-Sosnowska M., Daniel- Sielańczyk A., Wyszomirska J. (2022). The style of coping with stress, the health-related locus of control, and the level of mindfulness of patients with chronic somatic diseases in comparison to healthy people. Healthcare; 10(9): 1-10. (IF=3,160)
 69. Wyszomirska J., Bąk-Sosnowska M., Modrzejewska A. (2022). All hands on deck”: psychological characteristics of women with experience of oncological disease participating in sailing cruise – a pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health;19(20): 1-15. (IF=4,614)
 70. Wyszomirska J., Bąk-Sosnowska M., Daniel- Sielańczyk A. (2023). Anxious and angry: early emotional adaptation of medical students in a situational crisis on the example of the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health; 20,3:1-15. (IF=4,614)
 71. Wyszomirska J., Bąk-Sosnowska M. (2023). Time goes back – time perspective in Polish men with compulsive sexual behavior disorder and risky sexual behavior. International Journal of Environmental Research and Public Health;20,6:1-21 (IF=4,614)
 72. Bąk-Sosnowska, M., Gruszczyńska, M., Wyszomirska, J., & Daniel-Sielańczyk, A. (2023). Psychological reasons for non-adherence in chronically ill patients. Journal of Psychosomatic Research; 169, 111240. (streszczenie konferencyjne) (IF=4,62)
 73. Bąk-Sosnowska, M., Naworska M., Gruszczyńska, M. (2023). Determinants of body image in perimenopausal and postmenopausal women. Psychology & Sexuality; 14,1: 175-189
 74. Bąk-Sosnowska, M., Naworska M. (2023). Medical and psychological aspects of pregnancy in women with obesity and after bariatric surgery. Nutrients;15,19: 1-19, id. art. 4289.

Artykuły przeglądowe

 1. Bąk – Sosnowska M., Zahorska – Markiewicz B. (2003). Aspekty psychologiczne grupowego leczenia otyłości. Medycyna Metaboliczna, 7(3): 73–77.
 2. Trzcieniecka-Green A., Bargiel-Matusiewicz K., Bąk-Sosnowska M., Michalak A. (2003). Znaczenie nauczania psychologii dla relacji lekarz-pacjent. Sztuka Leczenia, 3 – 4: 109–113.
 3. Bąk – Sosnowska M., Michalak A., Bargiel – Matusiewicz K., Trzcieniecka – Green A. (2003). Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem onkologicznym oraz jego rodziną.  Psychoonkologia, 7 (4): 121–126.
 4. Bargiel – Matusiewicz K., Bąk – Sosnowska M., Michalak A., Trzcieniecka – Green A. (2005). Znaczenie podstawowej wiedzy i umiejętności psychologicznych w zawodzie pielęgniarki. Eukrasia, 6: 79- 83.
 5. Bąk-Sosnowska M. (2005). Doświadczenia z pogranicza śmierci. Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej,  5 (1): 43–46.
 6. Bąk-Sosnowska M. (2005). Psychologiczne uwarunkowania niepowodzeń w odchudzaniu. Annales Academiae Medicae Silesiensis,59 (4): 324-327.
 7. Bąk-Sosnowska M. (2007). Rola psychoterapii w modyfikacji zachowań u osób z nadwagą. Forum Profilaktyki, 3 (8): 7-8.
 8. Bąk-Sosnowska M. (2009). Interwencja psychologiczna w zespole kompulsywnego jedzenia. Psychiatria Polska, XLIII (4), s. 445-456 (0,252 IF)
 9. Bąk-Sosnowska M. (2009). Miejsce psychologa w leczeniu otyłości. Forum Medycyny Rodzinnej, 3 (4), s. 297-303.
 10. Bąk-Sosnowska M. (2010). Zaburzenia odżywiania towarzyszące otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 1 (2): 92-99.
 11. Bąk-Sosnowska M. (2011). Psychokorekcja w leczeniu otyłości – wskazówki praktyczne. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2(2), s. 95-101.
 12. Bąk-Sosnowska M., Skrzypulec-Plinta V. (2012). Przyczyny nadmiernej masy ciała u kobiet w okresie menopauzalnym. Przegląd.Menopauzalny 11 (1): 31-35 (0,227 IF)
 13. Kocełak P., Chudek J., Naworska B., Bąk-Sosnowska M., Kotlarz B., Mazurek M., Madej P., Skrzypulec-Plinta V., Skałba P., Olszanecka-Glinianowicz M. (2012). Psychological disturbances and quality of life in obese and infertile women and men. International .Journal of Endocrinology. Vol.2012, ID236217 (2,518 IF)
 14. Szczyrba-Maroń, Bąk-Sosnowska M. (2013). Dopalacze-charakterystyka zjawiska. Forum Zaburzeń Metabolicznych 4(3): 132-147.
 15. Bąk-Sosnowska M. (2015). Kryteria diagnostyczne zespołu jedzenia nocnego. Psychiatria po dyplomie, 12(3): 24-27.
 16. Bąk-Sosnowska M. (2018). Pregoreksja – obajwy, uwarunkowania, konsekwencje. Forum Położnictwa i Ginekologii, 40: 16-22.
 17. Biernat M., Bąk-Sosnowska M. (2018). Postawa ciała a obraz siebie i funkcjonowanie psychospołeczne w okresie adolescencji. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 14(3): 282-285.
 18. Szczyrba-Maroń B., Bąk-Sosnowska M. (2020). Seksualne dopalacze. Psychiatria po Dyplomie, 17(4): 1-3.
 19. Bąk-Sosnowska M., Białkowska M., Bogdański P., Chomiuk T., Gałązka-Sobotka M., Holecki M., Jarosińska A., Jezierska M., Kamiński P., Kłoda K., Kręgielska-Narożna M., Medard L., Mamcarz A., Mastalerz-Migas A., Matyjaszek-Matuszek B., Ostrowska L., Płaczkiewicz-Jankowska E., Stachowska E., Stelmach-Mardas M., Szeliga J., Szulińska M., Walczak M., Wyleżoł M. (2022). Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Medycyna Praktyczna. 5:1.
 20. Bąk-Sosnowska M, Holecki T. (2022). Overstimulation and its consequences as a new challenge for global healthcare in a socioeconomic context. Pomeranian Journal of Lifestyle Sciences; 68(1): 52-55.
 21. Bąk-Sosnowska M, Moszak M, Doroszewska A, Wyleżoł M, Ostrowska L, Bogdański P. (2022). Patient‑centered care and „people-first language” as tools to prevent stigmatization of patients with obesity. Polish Archives of Internal Medicine; 132(10):16351.

Artykuły popularno-naukowe

 • Bąk-Sosnowska M. (2009). Przyjemność w jedzeniu. Magazyn Społeczno-Medyczny Pen, 1, 40 – 42.
 • Bąk-Sosnowska M. (2009). Poradzić sobie z cukrzycą. Magazyn Społeczno-Medyczny Pen, 3, 20 – wywiad Andrzeja Karnowskiego
 • Bąk-Sosnowska M. (2010). Apetyt z emocji. Charaktery, 2 (157), 94-97.
 • Bąk-Sosnowska M. (2010). Psychologia odchudzania. Na zdrowie. Dostępne bez recepty – wywiad Moniki Karbarczyk
 • Bąk-Sosnowska M. (2010). Jej wysokość Reksja. Charaktery, 12 (167), 82-86.
 • Bąk-Sosnowska M. (2011). Gdy emocje ciężko strawić. Charaktery, 5 (172), 86-89.
 • Bąk-Sosnowska M. (2011). Pod ciśnieniem emocji. Charaktery, 11 (178), 76-79.
 • Bąk-Sosnowska M. (2013). Chorzy od siedzenia. Charaktery, 5 (196), 48-51.
 • Bąk-Sosnowska M. (2015). Rzeczpospolita kulinarna. Psychologia, 1, 85-87.
 • Bąk-Sosnowska M. (2020). Psychologia otyłości. Newsweek Psychologia, 3, 111-113.

WYSTĄPIENIA NAUKOWE


Wystąpienia międzynarodowe ustne

 1. 13th European Symposium of Somatotherapy – 6th European Symposium of Psychosomatic Education. Man – Medicine – Culture, Kraków 24 – 26. 10.2003; K. Bargiel – Matusiewicz, M. Bąk – Sosnowska, A. Michalak, A. Trzcieniecka – Green. The role of psychological education for the doctor-patient relation in the process of medical training.
 2. 13th European Symposium of Somatotherapy – 6th European Symposium of Psychosomatic Education. Man – Medicine – Culture, Kraków 24 – 26. 10.2003; M. Bąk – Sosnowska, A. Michalak, A. Trzcieniecka – Green, K. Bargiel – Matusiewicz. Psychological help for the patients in terminal stage of cancer disease and their families.
 3. International Scientific Conference „A contemporary Man’s quality of life”, Opole 24 – 25.05.2007. M. Bąk – Sosnowska, E. Mandal, B. Zahorska – Markiewicz. Double „body – self” in overweight women.
 4. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008; Żak-Gołąb A., Zahorska-Markiewicz B., Tomalski R., Holecki M., Bąk-Sosnowska M. The association between anxiety, depression, alexithymia and binge eating in obese patients.
 5. 11th International Congress on Obesity. Stockholm, Sweden 11-15.06.2010; Żak-Gołąb A., Olszanecka-Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Olecki M., Zahorska-Markiewicz B.: Does alexithymia influence on the early termination of weight reduction therapy?
 6. International Forum of Endocrinology, Diabetology and Metabolic Disorders, Kraków, Poland 25-27.11.2010; Bąk-Sosnowska M. Psychological relations between endocrinologist and obese patient
 7. Międzynarodowa konferencja Bądź zdrów, Hucisko- Jura Krakowsko-Częstochowska, Polska 7-8.10.2013; Bąk-Sosnowska M. Przez żołądek do serca. Psychoprofilaktyka zaburzeń odżywiania (na zaproszenie)
 8. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji”, Dąbrowa Górnicza, Polska, 15-16.05.2014; Monika Bąk-Sosnowska, Magdalena Gruszczyńska. Psychologiczne aspekty podejmowania zachowań zdrowotnych
 9. VII Międzynarodowa Konferencja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej, Zabrze, Polska 21-23.05.2015. Monika Bąk –Sosnowska. Współpraca chirurga i psychologa w kwalifikowaniu chorych do operacji bariatrycznych (na zaproszenie)
 10. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Psychiatria ambulatoryjna”, Wisła 7-9.12.2017, Bąk-Sosnowska M. Psychopatologia otyłości. (na zaproszenie)

  11. The 1st Central and Eastern European Summit – Prevention & Intervention, Warszawa 14-15. 10.2023, Bąk-Sosnowska M. Emotional self-regulation as an essential factor in the secondary prevention of cardiovascular diseases

  

Wystąpienia międzynarodowe plakatowe

 1. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008; Żak-Gołąb A., Zahorska-Markiewicz B., Buliński A., Cybulska D., Bąk-Sosnowska M., Tomalski R., Kocełak P., Holecki M., Brytek-Matera A. The connection between binge eating, alexithymia and body image perception in obese women.
 2. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008; Bąk-Sosnowska M., Zak-Gołąb A., Brytek-Matera A., Kocełak P., Holecki M., Zahorska-Markiewicz B. The relationship between body weight, age, body image and disorders associated with eating behaviours in women with overweight.
 3. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008; Brytek-Matera A., Spitz E., Bąk-Sosnowska M., Kocełak P., Zahorska-Markiewicz B. Mood and anxiety symptoms and personal life goals among obese women: a cross cultural study.
 4. 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society in Collaboration with the Italian Society of Health Psychology, Pisa 23-26.09.2009; Bąk-Sosnowska M., Trzcieniecka-Green A. Cognitive and emotional indicators of stress in overweight women during a weight loss therapy.
 5. 18th European Congress on Obesity (ECO2011), Turkey, Istanbul 25-28.05.2011; Żak-Gołąb A., Chudek J., Olszanecka-Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Holecki M., Zahorska-Markiewicz B. Prevalence of alexithymia among obese patients.
 6. 22nd European Congress on Obesity, Prague, Czech Republic 6-9.05.2015; Wyskida K., Dybczak D., Izydorkiewicz E., Gorki K., Gawełek E., Dworzyńska B., Miraś K., Bąk-Sosnowska M., Chudek J., Madej P., Olszanecka-Glinianowicz M.Self-esteem and its relation to self-recognition of one’s own body in relation to nutritional status of women diagnosed with polycystic ovary syndrome.
 7. 22nd European Congress on Obesity, Prague, Czech Republic 6-9.05.2015; Bąk-Sosnowska M., Kołodziej S., Gojdź K., Skrzypulec-Plinta V. Sense of coherence, health perceptions and attitudes towards obesity treatment of general practitioners in Poland.
 8. 24th European Congress on Obesity, Porto, Portugal 17-20.05.2017; Bąk-Sosnowska M., Janik D. Cultural pattern of gender and the use of wellness treatments in overweight women.  
 9. 24th European Congress on Obesity, Porto, Portugal 17-20.05.2017; Bąk-Sosnowska M., Janik D. Wellness treatments and self-esteem in overweight women.
 10. 25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria 23-26.05.2018.; Bąk-Sosnowska M., Janik D. The level of anxiety in women seeking professional support in reduction of excessive weight.
 11. European and International Congress on Obesity, Dublin [online] 01-04.09.2020; Wyskida K., Biernat T., Macherski M., Kaminiów K., Kozak S., Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Olszanecka-Glinianowicz M. The relation between temperamental preconditioning and self-control of impulses and nutritional status.
 12. European and International Congress on Obesity, Dublin [online] 01-04.09.2020; Wyskida K., Stadnik D., Sokalska A., Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Olszanecka-Glinianowicz M. Perception of body and sexual attractiveness based on conscious emotion control in relation to body mass.
 13. European and International Congress on Obesity, Dublin [online] 01-04.09.2020; Wyskida K., Kampka Z., Kozieł K., Urbaniec P., Kasprzyk A., Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Olszanecka-Glinianowicz M. Temperamental conditioning and control of emotions in relation to body mass status.
 14. European and International Congress on Obesity, Dublin [online] 01-04.09.2020; Wyskida K., Tworek M., Maciurzyński J., Łapczyńska E., Kosińska P., Klimek K., Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Olszanecka-Glinianowicz M. Nutritional status in relation to temperamental conditions and coping with stress.
 15. 16th Warsaw International Medical Congress (WIMC), Warsaw 29-30.05.2021, Kozak S., Kaminów K., Macherski M., Wyskida K., Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Olszanecka-Glinianowicz M. (2021). The relation between temperamental preconditioning, self-control of impulses and nutritional status. 
 16. 5th International Medical Interdisciplinary Congress – Medical, Pharmaceutical and Health Sciences „iMedic 2021”, Bydgoszcz 5.06.2021; Kozak S., Kaminów K., Macherski M., Wyskida K.,  Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Olszanecka-Glinianowicz M. (2021). The impact of the personality traits and behaviors underlying the biological impulse control on the development of overweight and obesity.

17. Conference EAPM: Looking across the bridge. Dialogues between
      professionals. s. P-067. Wrocław 15-17.06.2023r.; Wyszomirska J., Bąk-
      Sosnowska M. Temperament and Time Perspective in men with Compulsive
      Sexual Behavior Disorder and Risky Sexual Behavior.

18. Conference EAPM: Looking across the bridge. Dialogues between
      professionals. s. P-067. Wrocław 15-17.06.2023r.; Bąk-Sosnowska M.,
      Gruszczyńska M., Wyszomirska J., Daniel-Sielańczyk A. Psychological reasons
      for non-adherence in chronically ill patients.

 

Wystąpienia krajowe ustne

 1. IV Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Kraków, 8 – 19. 11. 2002; Bąk – Sosnowska M., Zahorska – Markiewicz B. Aspekty psychologiczne w grupowym leczeniu otyłości.
 2. Śląskie Dni Pielęgniarstwa, Katowice, 06.3003; Bargiel – Matusiewicz K., Bąk – Sosnowska M., Michalak A., Trzcieniecka – Green A. Znaczenie podstawowej wiedzy i umiejętności psychologicznych w zawodzie pielęgniarki.
 3. Promocja Zdrowia Rodziny. Lublin 28 – 30. 05.2004; K. Bargiel-Matusiewicz, M. Bąk-Sosnowska, A. Trzcieniecka-Green. Ocena efektów programu profilaktyki zaburzeń odżywiania.
 4. Profilaktyka w Medycynie, Katowice 24 – 25. 09. 2004; K. Bargiel- Matusiewicz, M. Bąk-Sosnowska, A. Trzcieniecka-Green, J. Kapica. Program profilaktyki zaburzeń      odżywiania „Czas na zdrowie”.
 5. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji”, Zakopane 18 – 20.05.2007. M. Bąk – Sosnowska, E. Mandal, B. Zahorska – Markiewicz. Wyobrażenie własnego ciała u kobiet z nadwagą i jego dynamika w trakcie kuracji odchudzającej.
 6. IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Nowe trendy w psychologii społecznej”, Wrocław 21 – 23.09.2007. M. Bąk – Sosnowska, E. Mandal, B. Zahorska – Markiewicz. Otyłość a obraz ciała -podwójne cielesne „ja” u osób z nadwagą.
 7. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością „Nowe spojrzenie na otyłość i zespół metaboliczny”, Poznań 27-29.09.2007. Monika Bąk-Sosnowska. Znaczenie czynników psychologicznych w zapobieganiu ponownemu przyrostowi masy ciała u osób otyłych po kuracji odchudzającej (na zaproszenie).
 8. Konferencja „Ból życia: Niedoskonałość – Choroba – Przemijanie”, Wrocław 23-24.05.2008; Bąk-Sosnowska M. Ciężar nadwagi – psychologiczne konsekwencje nadmiernej masy ciała u kobiet.
 9. VIII Kongres Medycyny Rodzinnej „U źródeł zdrowia”, Wisła 5-8.06.2008; Bąk-Sosnowska M. Motywacje pacjenta w leczeniu otyłości (na zaproszenie).
 10. I Ogólnopolskie Dni Otyłości, Poznań 24-25.10.2008; Bąk-Sosnowska M. Oddziaływania psychologiczne jako metoda wspomagająca leczenie otyłości (na zaproszenie).
 11. Seminarium „Praca: Stres? Mobbing?”, Katowice 18.11.2008; Bąk-Sosnowska M. Skutki zdrowotne przewlekłego stresu (na zaproszenie).
 12. Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych, Poznań 28.02.2009; Bąk-Sosnowska M. Miejsce psychologa w leczeniu otyłości (na zaproszenie).
 13. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Szczecin 17.10.2009; Bąk-Sosnowska M. Zaburzenia jedzenia współwystępujące z otyłością  (na zaproszenie)
 14. II Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych, Poznań, 27.02.2010; Bąk-Sosnowska M. Otyłość oczami pacjenta – studium psychologiczne (na zaproszenie)
 15. VI Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Wisła, 25-27.02.2010; Bąk-Sosnowska M. Kiedy leczenie otyłości ma szansę być skuteczne? Pogląd psychologa (na zaproszenie)
 16. II Ogólnopolskie Dni Otyłości. Forum ekspertów: Powikłania kardiologiczne, diabetologiczne, nefrologiczne i onkologiczne otyłości, Poznań 5-6.11.2010; Bąk-Sosnowska M. Psychologiczne aspekty leczenia pacjenta otyłego ze stłuszczeniem wątroby (na zaproszenie)
 17. III Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych, Poznań, 26.02.2011; Bąk-Sosnowska M., Ostrowska L. Skuteczne leczenie pacjentów problematycznie otyłych. Pogląd lekarza i psychologa (na zaproszenie)
 18. Beskidzkie Dni Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej, Bielsko-Biała, 26.03.2011; Bąk-Sosnowska M. Psychologiczna charakterystyka pacjenta a wybór metody leczenia otyłości (na zaproszenie)
 19. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Olsztyn, 25-27.08.2011; Bąk-Sosnowska M. Psychologiczne przyczyny utrzymywania się nadmiernej masy ciała – znaczenie psychoterapii (na zaproszenie)
 20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pielęgniarka i położna w bloku operacyjnym”, Katowice, 12.10.2011. Monika Bąk-Sosnowska. Znaczenie wiedzy oraz umiejętności psychologicznych pielęgniarki i położnej w bloku operacyjnym (na zaproszenie).
 21. VI Kongres Akademii po Dyplomie: Diabetologia, Warszawa, 10-11.03.2012. Monika Bąk-Sosnowska. Co zrobić, żeby pacjent przyszedł na kolejną wizytę? (na zaproszenie).
 22.  IV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego: Kardiodiabetologia XXI Wieku, Poznań, 19-21.04.2012. Monika Bąk-Sosnowska, Lucyna Ostrowska. Psychoterapia otyłości w kontekście zaburzeń psychicznych – studium przypadku (na zaproszenie)
 23. IV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego: Kardiodiabetologia XXI Wieku, Poznań, 19-21.04.2012. Lucyna Ostrowska, Monika Bąk-Sosnowska M. Leczenie zachowawcze otyłości z możliwością suplementowania pacjenta otyłego w kontekście zaburzeń psychicznych i emocjonalnych – studium przypadku (na zaproszenie)
 24. XII Kongres Medycyny Rodzinnej „20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce”, Warszawa, 24-27.05.2012. Monika Bąk-Sosnowska. Dlaczego chcieć, nie zawsze znaczy móc? – psychologiczne uwarunkowania motywacji do redukcji nadmiernej masy ciała (na zaproszenie)
 25. III Ogólnopolskie Dni Otyłości., Poznań, 23-24.11.2012. .Monika Bąk-Sosnowska. O otyłości, której nie ma – pregoreksja. (na zaproszenie)
 26. Konferencja „Zdrowie dzieci i młodzieży – interdyscyplinarna promocja zdrowia”, Katowice 28.11.2012. Monika Bąk-Sosnowska. Przez żołądek do serca.
 27. Dietetyka Forum, Poznań 15.06.2013. Monika Bąk-Sosnowska. Nowe uzależnienia (na zaproszenie)
 28. Międzynarodowa konferencja  „Bądź zdrów”, Hucisko 7-8.10.2013. Monika Bąk-Sosnowska. Przez żołądek do serca – psychoprofilaktyka zaburzeń odżywiania (na zaproszenie)
 29. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Zawiercie 12-14.09.2013. Monika Bąk-Sosnowska. Leczenie otyłości to współpraca ciała z psychiką (na zaproszenie)
 30. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Zawiercie 12-14.09.2013. Monika Bąk-Sosnowska. Jak się widzę, tak się czuję – uwarunkowania i konsekwencje obrazu własnego ciała (na zaproszenie)
 31. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym”, Katowice 24.10.2013. Monika Bąk-Sosnowska. Psychologiczne aspekty otyłości osób niepełnosprawnych. (na zaproszenie)
 32. Konferencja „Jak emocje wpływają na żywienie. Najnowsze trendy w psychodietetyce stosowanej”, Poznań 28.02.2015. Monika Bąk-Sosnowska. Pregoreksja – niespecyficzne zaburzenia odżywiania w okresie ciąży. (na zaproszenie)
 33. X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia: Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?, Gdańsk 15-17.05.2015. Monika Bąk-Sosnowska, Natalia Pawlicka, Mateusz Warchał. Różnice kulturowe w obrazie ciała i stylu życia młodych kobiet z Polski i Japonii.
 34. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością „Czy otyłość ma płeć?”, Białystok 17-19.09.2015. Monika Bąk-Sosnowska. Zespół napadowego jedzenia a uzależnienie od jedzenia – kryteria różnicowe. (na zaproszenie)
 35. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością „Czy otyłość ma płeć?”, Białystok 17-19.09.2015. Monika Bąk-Sosnowska. Dlaczego w dowcipie to baba, a nie chłop przychodzi do lekarza? (na zaproszenie)
 36. IV Konferencja: Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki , Katowice 19.06.2016. Monika Bąk-Sosnowska. Uzależnienie od jedzenia – choroba czy wymówka? (na zaproszenie)
 37. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Katowice 15-09.2016. Monika Bąk-Sosnowska. Zakres oddziaływań psychologicznych w relacji z pacjentem. (na zaproszenie)
 38. Konferencja: Psychodietetyka – zrozumieć żywienie, Katowice 3.12.2016. Monika Bąk-Sosnowska. Zaburzone jedzenie jako płaszczyzna rozgrywania trudności w związkach. (na zaproszenie)
 39. Konferencja: Prawo a medycyna, Katowice 8.12.2016. Monika Bąk-Sosnowska. Skuteczna komunikacja z pacjentem i innymi zawodami medycznymi. (na zaproszenie)
 40. Konferencja z zakresu zdrowego odżywiania w ramach realizacji działań „Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020”, Katowice 15.05.2017. Monika Bąk-Sosnowska. Psychologiczne przyczyny nieprawidłowych zachowań żywieniowych prowadzących do rozwoju otyłości. (na zaproszenie)
 41. I Ogólnopolska Konferencja „Psychika a Dietetyka, czyli jak wypełnić lukę miedzy tym, co wiemy a tym, co jemy”, Łódź 6.05.2017. Monika Bąk-Sosnowska. Gdzie kończy się psychologiczna norma a zaczyna patologia w relacji człowieka z pożywieniem? (na zaproszenie)
 42. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością – „Obesitologia w teorii i praktyce”, Arłamów 7-9.09.2017. Monika Bąk-Sosnowska. Przesiewowa diagnostyka wybranych zespołów psychopatologicznych towarzyszących otyłości (na zaproszenie)
 43. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością – „Obesitologia w teorii i praktyce”, Arłamów 7-9.09.2017. Monika Bąk-Sosnowska. Medyczna diagnoza otyłości a świadomość choroby z perspektywy pacjenta. (na zaproszenie)
 44. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością – „Obesitologia w teorii i praktyce”, Arłamów 7-9.09.2017. Monika Bąk-Sosnowska. Znaczenie uważności (mindfullness) w rozwoju i leczeniu otyłości. (na zaproszenie)
 45. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Psychiatria ambulatoryjna”, Wisła 7-9.12.2017, Bąk-Sosnowska M. Psychopatologia otyłości. (na zaproszenie)
 46. VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego; Poznań 11-12.05.2018; Bąk-Sosnowska M. Dialog motywujący jako narzędzie zwiększające efektywność leczenia. (na zaproszenie)
 47. IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna; Zabrze 26.10.2018, Bąk-Sosnowska M. Efektywna komunikacja jako istotny element kultury bezpieczeństwa. (na zaproszenie)
 48. IX Konferencja Żywienie Zdrowie i Choroby; Wrocław, 24.11.2018; Bąk-Sosnowska M. Psychologiczne uwarunkowania postawy wobec własnego ciała oraz jej wpływ na zachowania żywieniowe (na zaproszenie)
 49. XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK; Zakopane, 6-9.03.2019; Bąk-Sosnowska M. Jak mam się nie bać normalnie żyć? (na zaproszenie)
 50. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozmiar w umyśle”; Poznań, 18.05.2019; Bąk-Sosnowska M. Świadomość własnego ciała a nieprawidłowości w obszarze odżywiania się i masy ciała (na zaproszenie)
 51. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością „Fakty i mity na temat otyłości”, Kliczków, 12-14.09.2019; Bąk-Sosnowska M. Pacjent otyły czy pacjent z otyłością – dlaczego słowa mają tak duże znaczenie? (na zaproszenie).
 52. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością „Fakty i mity na temat otyłości”, Kliczków, 12-14.09.2019; Bąk-Sosnowska M. Fakty i mity na temat przyjemności jedzenia u osób z nadmierną masą ciała (na zaproszenie).
 53. XXIII Sympozjum Diabetologiczne, Zakopane, 4-6.10.2019.Bąk-Sosnowska M. Problemy w leczeniu chorych w wieku podeszłym okiem psychologa (na zaproszenie).
 54. XXI Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź, 27-29.08.2020. Bąk-Sosnowska M. Chory na cukrzycę i chorobę nowotworową – aspekty psychologiczne.
 55. III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Otyłość Dziecięca: Od poczęcia do dorosłości, Katowice, 2-4.10.2020. Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M. Temperamentalne podłoże samoregulacji a zaburzenia odżywiania się u dzieci i nastolatków.
 56. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością „Obesitologia wczoraj, dziś i jutro”, online, 16-17.04.2021. Bąk-Sosnowska M. Rola psychologa w leczeniu otyłości (na zaproszenie)
 57. I Forum Choroby Otyłościowej, online, 1-2.12.2021. Bąk-Sosnowska M. Choroba otyłościowa – od stygmatyzacji i walki do leczenia (na zaproszenie)
 58. Kongres Psychiatria Medforum; Wisła, 9-11.12.2021. Bąk-Sosnowska M. Zastosowanie elementów dialogu motywującego w rozmowie lekarza z pacjentem chorującym na otyłość (na zaproszenie)
 59. Forum Otyłości, II Masterclass; Warszawa 1.10.2022. Bąk-Sosnowska M. Dlaczego silna wola jest słaba. (na zaproszenie).
 60. Profilaktyka w Medycynie; Katowice 21.10.2022. Bąk-Sosnowska M. Psychologiczne aspekty zapobiegania i leczenia otyłości. (na zaproszenie).
 61. III Wiosenna Konferencja Internistyczna; Katowice 15.05.2022. Bąk-Sosnowska M. Rozmowy o umieraniu. (na zaproszenie).
 62. I. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jakość Życia Uwarunkowana Niepełnosprawnością”; Dąbrowa Górnicza 13.01.2023; Bąk-Sosnowska M. Stres rodzicielski i zespół wypalenia wśród opiekunów osób z niepełnosprawnościami – czy możliwa jest prewencja. (na zaproszenie)
 63. IV WiosennaKonferencja Internistyczna; Katowice 1.04.2023r., M. Bąk-Sosnowska: Kiedy psycholog może pomóc interniście. (na zaproszenie)
 64. Konferencja Naukowa pt. „Dobre Praktyki w relacjach personelu opieki zdrowotnej z pacjentami o specjalnych potrzebach”; Dąbrowa Górnicza 21.04.2023r., Bąk-Sosnowska M.: People-first language jako narzędzie przeciwdziałania stygmatyzacji osób chorujących na otyłość (na zaproszenie)

  65. I Konferencja Relacja z Pacjentem. Filozoficzny Wymiar Komunikacji;
         Katowice, 11.05.2023r., Bąk-Sosnowska M.:Proces w komunikacji –
         komunikacja w procesie. Relacja z pacjentem w koncepcji Arnolda
         Mindella (na zaproszenie)
  66. Konferencja naukowo-szkoleniowa “Zaburzenia metaboliczne i
         psychosomatyczne: nowe spojrzenie na interakcje między ciałem a
         umysłem”; online, 18.06.2023r., Bąk-Sosnowska M.: Depresja u
         pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi (na zaproszenie)
  67. Tydzień Bezpłatnych Szkoleń Akademii WSB; online 16-22.09.2023r.;
         Bąk-Sosnowska M.: Mindfulness jako sposób na redukcję stresu oraz poprawę i utrzymanie zdrowia (na zaproszenie)
  68. Konferencja „Uzależnienie” od jedzenia – od badacza do praktyka”; online 24.09.2023; Bąk-Sosnowska M.:Jak odróżnić uzależnienie od jedzenia od innych zaburzeń związanych z przejadaniem się?
        (na
  zaproszenie)


69. II Śląska Konferencja Senioralna „Dialog dla zdrowia –dobrostan psychiczny osób starszych”; Łaziska Górne 20.10.2023, Bąk-Sosnowska M.: Psychoprofilaktyka jako odpowiedź na wyzwania zdrowia psychicznego osób starszych (na zaproszenie)

 

70. Konferencja Kompendium Młodego Internisty, Katowice 4.11.2023; Bąk-Sosnowska M.: Rozmowy o umieraniu, śmierci i życiu (na zaproszenie)

 

71. II Kongres PTLO, Warszawa 1-2.12.2023, Bąk-Sosnowska M., Doroszewska A., Kłoda K.: Jak rozmawiać z chorym na otyłość i jak mówić o otyłości niezależnie od specjalizacji? (na zaproszenie)


Wystąpienia krajowe plakatowe

 1. Konferencja szkoleniowa: „Aktualne problemy stosowania psychoterapii w Polsce”, Szczyrk, 6 – 7. 12. 2002; Bąk – Sosnowska M. Aspekty psychologiczne grupowego leczenia otyłości.
 2. Profilaktyka w Medycynie; Katowice, 24 – 25. 09. 2004; M. Bąk – Sosnowska, B. Zahorska – Markiewicz, K. Bargiel – Matusiewicz. Psychologiczny program wspomagający redukcję masy ciała jako istotny element wtórnej prewencji otyłości.
 3. V Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii; Wisła, 15 – 17. 10. 2004; Bąk – Sosnowska M. Typowe trudności psychologiczne doświadczane przez osoby otyłe w trakcie kuracji odchudzającej.
 4. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością „Nowe spojrzenie na otyłość i zespół metaboliczny”, Poznań 27-29.09.2007; Żak-Gołąb A., Bąk-Sosnowska M., Kocełak P., Zahorska-Markiewicz B., Holecki M., Olszanecka-Glinianowicz M., Buliński A., Cybulska D. Występowanie zaburzeń nerwicowych u osób otyłych zgłaszających się na grupową kurację odchudzającą.
 5. 18 konferencja Naukowo – Szkoleniowa “Ku lepszemu rozumieniu swoich psychicznych i somatycznych wartości”, Warszawa 16-17.05.2008; Bąk-Sosnowska M. Znaczenie obrazu własnego ciała dla powstawania i utrzymywania się otyłości.
 6. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Zawiercie 12-14.09.2013; Dybczak D., Izydorkiewicz E., Gorki K., Gawełek E., Dworzyńska B., Miraś K., Bąk-Sosnowska M., Chudek J., Madej P., Olszanecka-Glinianowicz M. Stan odżywienia a ocena własnego ciała i samoocena przez kobiety z zespołem policystycznych jajników.
 7. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Zawiercie 12-14.09.2013; Dybczak D., Izydorkiewicz E., Gorki K., Gawełek E., Dworzyńska B., Miraś K., Bąk-Sosnowska M., Chudek J., Madej P., Skrzypulec-Plinta V., Olszanecka-Glinianowicz M. Zaburzenia nastroju a funkcjonowanie seksualne kobiet z zespołem policystycznych jajników.
 8. V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej: Psychologia kliniczna w czasach nie-pokoju, Kraków 23-25.11.2023; Bąk-Sosnowska M., Grzegorczyn S., Rogalska A., Holecki T.: Ocena zdrowia psychicznego osób osadzonych w zakładzie karnym
 9. V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej: Psychologia kliniczna w czasach nie-pokoju, Kraków 23-25.11.2023; Wyszomirska J., Bąk-Sosnowska M.:“Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz”: charakterystyka kobiet chorych onkologicznie uczestniczących w onkorejsach
Diagnoza PsychologicznaDiagnoza Psychologiczna

Zapraszam osoby kwalifikowane do operacji bariatrycznych, zainteresowane diagnozą swojego stanu emocjonalnego, osobowości i zachowania oraz zaniepokojone objawami zaburzeń psychicznych.

Pomoc PsychologicznaPomoc Psychologiczna

Zapraszam osoby doświadczające ważnych zmian życiowych i kryzysów psychologicznych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dolegliwościami i zaburzeniami psychosomatycznymi, z trudnościami psychologicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym (szczególnie otyłości), zestresowane, nie radzące sobie z trudnościami interpersonalnymi, sytuacjami konfliktowymi, trudnościami wychowawczymi, doświadczające przemocy domowej lub żałoby.

PsychoterapiaPsychoterapia

Zapraszam osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania i uzależnione od jedzenia, z zaburzeniami obrazu własnego ciała lub otyłością.

Warsztaty i SzkoleniaWarsztaty i Szkolenia

Zapraszam osoby i instytucje zainteresowane tematyką szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz tematyką kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.

NEWSLETTER

[wysija_form id="1"]

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o nowościach i zmianach na stronie.

INFORMACJE KONTAKTOWE


PRIMODIUM Monika Bąk-Sosnowska
ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2
40-617 Katowice
tel.: +48 530 704 656
tel.: +48 601 265 502
e-mail: primodium.katowice@gmail.com