Osoby współpracujące

Przedstawiam wspaniałe osoby, z którymi mam zaszczyt i przyjemność współpracować od lat.
Każda z nich jest specjalistką/specjalistą w swojej dziedzinie oraz łączy praktykę zawodową z pracą naukową.


W kolejności alfabetycznej:

dr n. o zdr. Magdalena Gruszczyńska

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim (2001r). W 2008 roku ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jej zainteresowania zawodowe to szeroko pojęta psychologia zdrowia, psychologia prenatalna oraz psychologia okresu okołoporodowego.

Na przestrzeni lat, prowadząc Akademię Rodzica wielokrotnie towarzyszyła kobietom w ciąży oraz świeżo upieczonym rodzicom w odkrywaniu radości z rodzicielstwa, w stymulowaniu rozwoju swoich pociech oraz w rozwiązywaniu pierwszych problemów wychowawczych. Od lat współpracuje z położnymi oraz szkołami rodzenia przekazując wiedzę z zakresu psychologii oraz dzieląc się doświadczeniem bycia mamą trzech synów.

W pracy psychoterapeutycznej kieruje się zasadą całościowego spojrzenia na człowieka, którego problemy zdrowotne znajdują swoje odzwierciedlenie w sferze fizycznej i emocjonalnej.

Dla zapewnienia pełnego profesjonalizmu uczestniczy nieustannie w szkoleniach oraz  poddaje swoją pracę regularnej superwizji.


mgr Anna Knapik

Pedagog, psychoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych oraz trener psychologicznych treningów grupowych, asystent dydaktyczny w Zakładzie Pedagogiki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ukończyła całościowe szkolenie „Studium Terapii Rodzin” przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP (OPTA-Warszawa). Ukończyła szkołę trenerów „Gniazdo” I oraz II stopnia, jest długoletnim trenerem praktyk w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, będącymi w trudnej sytuacji emocjonalnej, z obniżonym nastrojem.

Jest współtwórcą Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon realizowanego na terenie całej Polski (Baza programów rekomendowanych) oraz współtwórcą rekomendowanego programu Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk oraz koordynator ogólnopolski realizacji obu w/w programów profilaktycznych ( w ramach działalności Stowarzyszenia Epsilon). Koordynowała merytorycznie Projekt „My_Rodzice” realizowany przez Stowarzyszenie Epsilon przy wsparciu Ministerstwa edukacji Narodowej.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków. Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego swoją pracę poddaje stałej superwizji u osób posiadających tytuł superwizora PTP.


mgr Adriana Modrzejewska

Psycholog, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Katowicach (psychologia kliniczna człowieka dorosłego), trener Easy Biofeedback (metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu).

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej oraz psychodietetyki.  Swoją wiedzę poszerza kursami, warsztatami ukierunkowanymi na terapię, również uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jest nauczycielem akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zaburzeń odżywiania się, obrazu ciała oraz zachowań żywieniowych.

 

lic. Sandra Nandzik

Dietetyk o specjalności dietetyka kliniczna, absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Studentka psychologii na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach z dietetyki klinicznej, pediatrycznej oraz psychodietetyki.

Do jej głównych zainteresowań należy nutripsychiatria, psychodietetyka, dietoterapia zaburzeń metabolicznych oraz chorób cywilizacyjnych.

W swojej pracy skupia się na edukacji żywieniowej oraz trwałej zmianie nawyków żywieniowych. Kieruje się dietetyką opartą na aktualnej wiedzy żywieniowej i standardach medycznych. 


dr n. med. Beata Naworska

Nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze i Klinice Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk Medycznych  w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autorka  i współautorka 182  publikacji z dziedziny ginekologii, położnictwa, seksuologii, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

Położna, ponadto trenerka metody Video Interaction Guidance oraz Video Interaction Training, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania  w Opiece Zdrowotnej a także  w Geriatrii z Gerontologią.

Wieloletni wykładowca Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą problemów zdrowotnych i psychospołecznych  kobiet w różnych okresach ich życia.lek. Barbara Peterko-Budniok

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista medycyny rodzinnej, pediatrii, specjalista leczenia otyłości certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

Jest również absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – specjalizacja Prawo Medyczne i Bioetyka oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach – specjalizacja Zarzadzanie w Ochronie Zdrowia.

Jest lekarką z 29 letnim doświadczeniem zawodowym, która w pracy z pacjentem łączy wiedzę medyczną z pasją do życzliwej pomocy pacjentom w poszukiwaniu rozwiązań problemów zdrowotnych. W Primodium prowadzi konsultacje lekarskie dla pacjentów, pracując w interdyscyplinarnym zespole profesjonalistów medycznych, w zakresie leczenia otyłości i chorób psychosomatycznych.

W pracy zawodowej łączy: pasję do kreatywnego rozwiązywania problemów, doświadczenie (również własne jako pacjenta), umiejętność pracy metodą mentoringu, gdzie partnerska relacja pomiędzy lekarzem i pacjentem pomaga w rozwoju samoświadomości, a w efekcie daje odwagę pacjentowi do podjęcia leczenia i wyboru własnej drogi do zdrowia.

 

mgr Maciej Sosnowski

Certyfikowany superwizor pracy socjalnej, prezes Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej, specjalista
i metodyk pracy socjalnej, trener pracy, trener organizacji pozarządowych, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jest praktykiem specjalizującym się  w obszarze superwizji pracy socjalnej oraz pracy socjalnej i socjalno – wychowawczej. Jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych w Katowicach oraz superwizorem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej. Przeprowadził łącznie ponad 3000 godzin udokumentowanych, indywidualnych oraz grupowych superwizji pracy socjalnej oraz superwizji dla asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej, a także ponad 2500 godzin szkoleń i konsultacji dla pracowników pomocy społecznej i rodzin korzystających z ich wsparcia. 

Jest współautorem pierwszej w Polsce publikacji o aktywizacji zawodowej osób skazanych oraz pierwszego w Polsce podręcznika dla superwizorów pracy socjalnej. Prowadzi witrynę internetową poświęconą superwizji pracy socjalnej

dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska

Logoterapeutka  (psychoterapia integralna), dr n. hum. w zakresie filozofii, wykładowczyni pracująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Członkini Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-psychosomatyki.


dr n. o zdr. Judyta Zachwieja


Fizjoterapeutka uroginekologiiczna oraz pediatryczna.
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Były wykładowca akademicki w ramach zajęć praktycznych ze studentami kierunku położnictwo i pielęgniarstwo.

Fizjoterapeutka z doświadczeniem i pasją, od najmłodszych lat związana ze sportem, instruktor jogi, pilates, zafascynowana anatomią, pracą z oddechem, hipopresją, dnem miednicy. Doświadczenie i kwalifikacje zdobywała na Katedrze i Oddziale Ginekologii i Położnictwa ŚUM, Hospicjum dziecięcym, Niepublicznych Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych oraz uczestnicząc w cyklu szkoleń Fundacji Aenon. Zawodowy obszar zainteresowań obejmuje fizjoterapię urologiczną, ginekologiczną, proktologiczną kobiet na każdym etapie ich rozwoju i życia w tym aktywność fizyczną kobiet przygotowujących się do ciąży, kobiet ciężarnych oraz reedukację poporodową i reedukację pielęgnacji noworodka/ niemowlęcia.

Prywatnie zwolenniczka mindfulness uwielbia wspinaczki górskie, balet, pilates oraz jogę. 


Łączy nas holistyczne spojrzenia na Człowieka oraz poszukiwanie psychosomatycznej równowagi

Photo by Melissa Askew on Unsplash
Diagnoza PsychologicznaDiagnoza Psychologiczna

Zapraszam osoby kwalifikowane do operacji bariatrycznych, zainteresowane diagnozą swojego stanu emocjonalnego, osobowości i zachowania oraz zaniepokojone objawami zaburzeń psychicznych.

Pomoc PsychologicznaPomoc Psychologiczna

Zapraszam osoby doświadczające ważnych zmian życiowych i kryzysów psychologicznych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dolegliwościami i zaburzeniami psychosomatycznymi, z trudnościami psychologicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym (szczególnie otyłości), zestresowane, nie radzące sobie z trudnościami interpersonalnymi, sytuacjami konfliktowymi, trudnościami wychowawczymi, doświadczające przemocy domowej lub żałoby.

PsychoterapiaPsychoterapia

Zapraszam osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania i uzależnione od jedzenia, z zaburzeniami obrazu własnego ciała lub otyłością.

Warsztaty i SzkoleniaWarsztaty i Szkolenia

Zapraszam osoby i instytucje zainteresowane tematyką szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz tematyką kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.

NEWSLETTER

[wysija_form id="1"]

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o nowościach i zmianach na stronie.

INFORMACJE KONTAKTOWE


PRIMODIUM Monika Bąk-Sosnowska
ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2
40-617 Katowice
tel.: +48 530 704 656
tel.: +48 601 265 502
e-mail: primodium.katowice@gmail.com