Hiperwizja pracy socjalnej

Czym jest hiperwizja ?

Praca superwizora pracy socjalnej wymaga ciągłego rozwoju i szkoleń, ale przede wszystkim stałego wglądu i analizy pracy. Hiperwizja staje się w związku z tym podstawową formą analizy pracy i wzmacniania superwizorów w profesjonalnym wsparciu pracowników służb społecznych.
Hiperwizja (superwizja superwizorów) pracy socjalnej to szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy superwizorów pracy socjalnej służący rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z realizowaniem profesjonalnej superwizji pracy socjalnej. To dwustronny proces pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne (feedback). Warunkiem powodzenia tak zaplanowanego przedsięwzięcia jest zgoda uczestników hiperwizji na ujawnienie swoich doświadczeń w pracy i na ich analizę.  Celem hiperwizji pracy socjalnej jest poprawa jakości pracy superwizorów pracy socjalnej, zwiększenie skuteczności pracy w Ośrodkach, a co za tym idzie – zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.

Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Czego możesz oczekiwać? 

Uczestnik hiperwizji w bezpiecznych warunkach – poufności, zaufania, troski i braku krytyki – analizuje w gronie innych specjalistów własną pracę z klientami i pracownikami służb społecznych. Może uzyskać odpowiedzi na istotne pytania związane z superwizją pracy socjalnej oraz metodyką pracy socjalnej. Ma szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą i potrafi je konstruktywnie wykorzystać. Doświadcza wsparcia grupy osób podobnie zainteresowanych rozwojem własnym, uczy się nowych rozwiązań, metod, pozytywnych wzorców pracy superwizyjnej. Może wyjaśnić własne dylematy etyczne pojawiające się w pracy superwizora.

Kiedy odbywają się spotkania?

Hiperwizje mają charakter indywidualnych lub grupowych spotkań. Na spotkania indywidualne można umawiać się telefonicznie, ustalany jest wówczas termin odpowiadający obu stronom. Czas trwania hiperwizji indywidualnej wynosi 1,5 godziny.
Hiperwizja grupowa odbywa się w jedną sobotę miesiąca i trwa 5 godzin.

Ile osób liczy grupa?

Grupa liczy od 3 do 6 osób.
grupa zostaje uruchomiona po zapisaniu się min. 3 osób

Jaki charakter ma grupa?

Grupa jest otwarta co oznacza, że nowi uczestnicy mogą dołączać na każde kolejne spotkanie.

Jaki jest koszt uczestnictwa w grupie

Jednorazowy koszt uczestnictwa w grupie to 350 PLN
Koszt hiperwizji indywidualnej to 220 PLN
zobacz: Cennik


Kto prowadzi hiperwizję

Osobą prowadzącą hiperwizję pracy socjalnej jest Maciej Sosnowski – certyfikowany superwizor pracy socjalnej, prezes Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej, specjalista i metodyk pracy socjalnej, trener, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jak możesz się zapisać?

Możesz zapisać się na trzy sposoby:
1. wypełniając Formularz zgłoszeniowy
2. wysyłając maila na adres: primodium.katowice@gmail.com
3. dzwoniąc pod numer telefonu: 530 704 65

Przed zapisaniem się na zajęcia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

Diagnoza PsychologicznaDiagnoza Psychologiczna

Zapraszam osoby kwalifikowane do operacji bariatrycznych, zainteresowane diagnozą swojego stanu emocjonalnego, osobowości i zachowania oraz zaniepokojone objawami zaburzeń psychicznych.

Pomoc PsychologicznaPomoc Psychologiczna

Zapraszam osoby doświadczające ważnych zmian życiowych i kryzysów psychologicznych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dolegliwościami i zaburzeniami psychosomatycznymi, z trudnościami psychologicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym (szczególnie otyłości), zestresowane, nie radzące sobie z trudnościami interpersonalnymi, sytuacjami konfliktowymi, trudnościami wychowawczymi, doświadczające przemocy domowej lub żałoby.

PsychoterapiaPsychoterapia

Zapraszam osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania i uzależnione od jedzenia, z zaburzeniami obrazu własnego ciała lub otyłością.

Warsztaty i SzkoleniaWarsztaty i Szkolenia

Zapraszam osoby i instytucje zainteresowane tematyką szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz tematyką kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.

NEWSLETTER

[wysija_form id="1"]

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o nowościach i zmianach na stronie.

INFORMACJE KONTAKTOWE


PRIMODIUM Monika Bąk-Sosnowska
ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2
40-617 Katowice
tel.: +48 530 704 656
tel.: +48 601 265 502
e-mail: primodium.katowice@gmail.com