Praktyka kliniczna

 

Moja działalność psychologiczna poparta jest  uzyskanymi kwalifikacjami  oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnozy, terapii i psychoprofilaktyki zaburzeń.

 

 


Kwalifikacje zawodowe  | Zakres działalności | Metody pracy | Cennik | Kontakt


KWALIFIKACJE ZAWODOWE


 • Tytuł zawodowy magistra psychologii
 • Specjalizacja z psychologii klinicznej człowieka dorosłego
 • Doktorat z psychologii
 • Habilitacja w zakresie nauk o zdrowiu

Ukończone kursy i szkolenia:

 • trening interpersonalny (1998) – organizator: Uniwersytet Śląski
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej w pracy z klientem MOPS (19, 26.04 i 15, 17, 24.05.2000) – organizator: Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Katowicach
 • Terapia ofiar i sprawców przemocy (9–10.06.2000) – organizator: Polski Instytut Ericksonowski
 • Wprowadzenie do terapii M. Ericksona (3–4.11.2000) – organizator: Polski Instytut Ericksonowski
 • Metody interwencji i formy pomocy ofiarom przemocy domowej (11.12.2000) – organizator: Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Katowicach
 • Praca ze sprawcą przemocy domowej (19–20.12.2000) – organizator: Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Katowicach
 • Diagnoza w psychoterapii (7–8.04.2001) – organizator: Polski Instytut Ericksonowski
 • Metafora i bajka w psychoterapii ( 25–26.05.2001) – organizator: Polski Instytut Ericksonowski
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (9.04–8.06.2001) – organizator: Instytut Psychologii Zdrowia i Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • spotkanie terapeutyczne: Ustawianie rodzin wg metody Berta Hellingera (18–19.01.2002) – organizator: Śląskie Centrum Psychosomatyki
 • Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych (11–12.10.2002) – organizator: Polski Instytut Ericksonowski
 • Seminarium: Praca: Stres? Mobbing?(18.11.2008) – organizator: Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
 • Lęk i Depresja – warsztat prowadzony przez dr J.Zeiga (Phoenix, AZ, USA) (22-23.11.2008) – organizator: Polski Instytut Ericksonowski
 • Cykl Szkoleniowy: Terapia rodzin (14.11.2008-18.04.2009) – organizator: Polski Instytut Ericksonowski
 • Warsztat psychologii procesu (29-30.05.2010) – organizator: Projekt Otwarty
 • Człowiek a mózg. Podstawy badania i diagnozy neuropsychologicznej (25-26.09.2010) – organizator: Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
 • warsztat psychoterapeutyczny: Zastosowanie ustawień systemowych w leczeniu chorób somatycznych i zaburzeń rozwojowych (7-9.06.2013) – organizator: Nowa Psychologia
 • warsztat: Praca z traumą (23-27.08.2016) – organizator: Meritum – Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego
 • warsztat: Terapia koherencji (19-20.01.2018) – organizator: Katowicki Instytut Psychoterapii
 • warsztat: NeuroAffective Relational Model (18.03.2018) – organizator: Nowa Psychologia
 • warsztat: Trauma Releasing Exercises (18.03.2018) – organizator: Nowa Psychologia
 • Szkolenie: ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami – Russ Harris (28-29.03.2020) – organizator: Uczę się ACT
 • Szkolenie: Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) – Timothy Gordon (IV. 2020) – organizator: Uczę się ACT
 • Szkolenie: Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki – Joseph Ciarrochi (IV. 2020) – organizator: Uczę się ACT
 • Szkolenie: Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie – Ray Owen (IV. 2020) – organizator: Uczę się ACT
 • Szkolenie: Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP – Matthew Menayas Skinta (V. 2020) – organizator: Uczę się ACT
 • Szkolenie: Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość – Matthew Menayas Skinta (V. 2020) – organizator: Uczę się ACT
 • Szkolenie: 6 kroków do elastyczności z matrycą ACT – Benjamin Schoendorf (V. 2020) – organizator:Uczę się ACT

Udział w konferencjach naukowych i szkoleniowych:

 • konferencja: Zaburzenia Psychosomatyczne i Somatopodobne (20–22.04.2001) – organizator: Polski Instytut Ericksonowski
 • konferencja „Kazuistyka w Psychiatrii” (7–9.09.2001) – organizator: Szpital Centrum Psychiatrii
 • V Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Postępy w neurologii i psychiatrii” (13.03.2002) – organizator: Katedra i klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚLAM, Klinika Neurologii ŚLAM
 • I Krakowska Konferencja „Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej. Co, kiedy, komu?” (25–26.05.2002) – organizator: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ i sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP
 • VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (19–21.09.2002) – organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • IV Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii (8–10.11.2002) – organizator: polskie Naukowe Towarzystwo Otyłości i Przemiany Materii
 • Konferencja „Aktualne problemy stosowania psychoterapii w Polsce” (6–7.12.2002) – organizator: Sekcja Psychoterapii polskiego towarzystwa Psychiatrycznego, Śąskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Ośrodek „Dąbrówka” w Gliwicach, Szpital „Centrum Psychiatrii” w Katowicach
 • II Krakowska Konferencja Poświęcona Problematyce Zaburzeń Odżywiania Się” (7–8.05.2004) – organizator: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ i sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP
 • I Konferencja Naukowa „Dystrybucja tkanki tłuszczowe: od patogenezy do terapii” (24–25.06.2005) – organizator: Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
 • IV Konferencja Dydaktyczna „Diabetologia Praktyczna” (4–5.11.2005) – organizator: Via Medica
 • II Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie” (25–26.11.2005) – organizator: Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • III Konferencja Dydaktyczna „Współchorobowość zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych” (3–4.02.2006) – organizator: czasopismo „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej”
 • III Konferencja Dydaktyczna „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej” (3.02–4.02.2006) – organizator: czasopismo: „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej”
 • III Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie” (27–28.11.2006) – organizator: Wydział Opieki Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej
  w Katowicach
 • VI Ogólnopolska Konferencja „Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji” (18–20.05.2007) – organizator: Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • International Scientific Conference „A contemporary Man’s quality of life” (24–25. 05.2007) – organizator: Uniwersytet Opolski
 • IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Nowe trendy w psychologii społecznej” (21-23.09.2007) – organizator: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
 • I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (27-29.09.2007) – organizator: Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
 • SCOPE course: „Obesity management: From Scence to Action, from Lectures to Hand-On Experience” (27.09.2007.) – organizator: IASO/ IOTF
 • 18 konferencja Naukowo – Szkoleniowa “Ku lepszemu rozumieniu swoich psychicznych i somatycznych wartości” (16-17.05.2008) – organizator: Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • Konferencja „Ból życia: Niedoskonałość – Choroba – Przemijanie” (23-24.05.2008) – organizator: SWPS o/ Wrocław
 • VIII Kongres Medycyny Rodzinnej „U źródeł zdrowia” (5-8.06.2008) – organizator: Zdrowie i Zarządzanie
 • Konferencja na temat Skali Oceny zachowań Noworodka według Brazeltona (2.07.2008) – organizator: Brazelton Centra UK and Johnson &Johnson Poland
 • I Ogólnopolskie Dni Otyłości (24-25.10.2008) – organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych (28.02.2009) – organizator: Wydawnictwo Via Medica VM Media Sp. z o. o.
 • Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych (27.02.2010) – organizator: Via Medica VM Media Sp. z o. o.
 • VI Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych (25-27.02.2010) – organizator: Symposion Sp z o.o.
 • II Konferencja Najnowsze II Ogólnopolskie Dni Otyłości. Forum ekspertów: Powikłania kardiologiczne, diabetologiczne, nefrologiczne i onkologiczne otyłości (5-6.11.2010) – organizator: TerMedia
 • Międzynarodowe Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych (25-27.11.2010) – organizator: Symposion Sp z o.o.
 • Beskidzkie Dni Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej (26.03.2011) – organizator: Beskidzka Izba Lekarska oraz Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej
 • II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (25-27.08.2011) – organizator: Termedia
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pielęgniarka i położna w bloku operacyjnym”, (12.10.2012) – organizator: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 • VI Kongres Akademii po Dyplomie: Diabetologia (10-11.03.2012) – organizator: Medical Tribune
 • IV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego: „Kardiodiabetologia XXI Wieku” (19-21.04.2012) – organizator: Termedia.
 • XII Kongres Medycyny Rodzinnej „20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce” (24-27.05.2012) – organizator: Servier
 • III Ogólnopolskie Dni Otyłości (23-24.11.2012) – organizator: Termedia
 • konferencja „Dietetyka Forum 2013” (15.06.2013) – organizator: BlueEvent
 • Międzynarodowa konferencja „Bądź zdrów” (7-8.10.2013) – organizator: Państwowy Inspektorat Sanitarny
 • IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (12-14.09.2013) – organizator: Termedia
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne wyzwania w zawodzie położnej” (13-14.04.2013) – organizator: Polskie Towarzystwo Położnych
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym” (24.10.2013) – organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu, SUM
 • Konferencja Naukowa „Zagrożenia behawioralne – profilaktyka, diagnostyka, leczenie” (13.12.2013) – organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny
 • VI Międzynarodowa Konferencja Chirurgia Metaboliczna i Bariatryczna (22-24.05.2014) – organizator: Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Edukacja i Zdrowie w Dobie Globalizacji” (15-16.05.2014) – organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Konferencja „Jak emocje wpływają na żywienie. Najnowsze trendy w psychodietetyce stosowanej” (28.02.2015) – organizator: Food Forum
 • X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia: Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość? (15-17.05.2015) – organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • 22nd European Congress on Obesity (Prague, 6-9.05.2015) – organizator: EASO
 • XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychosomatyka – aktualne trendy i nowe perspektywy (16-17.05.2016)- organizator: Społeczna Akademia Nauk
 • IV Konferencja: Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki (Katowice, 19.06.2016)
 • XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Katowice, 15-09.2016).
 • Konferencja: Psychodietetyka – zrozumieć żywienie (Katowice, 3.12.2016).
 • Konferencja: Prawo a medycyna (Katowice, 8.12.2016).
 • Konferencja z zakresu zdrowego odżywiania w ramach realizacji działań „Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” (Katowice, 5.05.2017).
 • I Ogólnopolska Konferencja „Psychika a Dietetyka, czyli jak wypełnić lukę miedzy tym, co wiemy a tym, co jemy” (Łódź, 6.05.2017).
 • 24nd European Congress on Obesity (Porto, 17-20.05.2017) – organizator: EASO
 • VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością: Obesitologia w Teorii i Praktyce (Arłamów, 7-9.09.2017)
 • XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego: Mózg-Język-Zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne (Kielce, 21-22.10.2017)
 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Psychiatria ambulatoryjna” (Wisła, 7-9.12.2017)
 • Międzynarodowa Konferencja Pracy z Ciałem: Sapere – wpływ umysłu na ciało (Kraków, 17-18.03.2018)
 • IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna (Zabrze, 26.10.2018)
 • IX Konferencja Żywienie Zdrowie i Choroby (Wrocław, 24.11.2018)
 • XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK (Zakopane, 6-9.03.2019)
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozmiar w umyśle” (Poznań, 18.05.2019)
 • VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (12-14.09.2019) – organizator: PTBO
 • XXIII Sympozjum Diabetologiczne (4-6.10.2019) – organizator: EVMACO
 • XXI Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (27-29.08.2020) – organizator: PTD
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Otyłość Dziecięca: Od poczęcia do dorosłości (2-4.10.2020) – organizator: Medica Expert Conference

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA OSÓB DOROSŁYCH

 • na potrzeby kwalifikacji do operacji bariatrycznej
 • na prośbę zainteresowanego – w zakresie stanu emocjonalnego, stanu psychicznego, osobowości, zachowania
 • na prośbę zainteresowanego – w zakresie chorób i zaburzeń psychicznych

POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • kryzys psychologiczny
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • dolegliwości i zaburzenia psychosomatyczne
 • trudności psychologiczne towarzyszące chorobom somatycznym (szczególnie otyłości)
 • stres
 • trudności interpersonalne
 • sytuacje konfliktowe
 • trudności wychowawcze
 • przemoc domowa
 • żałoba

PSYCHOTERAPIA

 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia odżywiania się
 • uzależnienie od jedzenia
 • zaburzenia obrazu własnego ciała
 • otyłość

METODY PRACY


Podstawowy nurt terapeutyczny, z którego korzystam to PSYCHOTERAPIA ERICKSONOWSKA.

Jej twórcą był Milton Erickson. Terapia koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, na tym co jest możliwe a nie idealne, na zasobach a nie brakach, na systemie a nie jednostce. Rola terapeuty polega na stymulowaniu zmian u pacjenta/klienta* poprzez uruchamianie jego wewnętrznych zasobów. Pacjent/klient jest aktywnym partnerem interakcji i osobą współodpowiedzialną za efektywność terapii.

Terapia ericksonowska wykorzystuje takie metody pracy, jak m.in.: dialog twórczy, metafora, bajka, hipnoza, rysunek, zadania domowe

W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję również założenia oraz metody nurtu psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego i systemowego.

Korzystam także z elementów Wywiadu motywującego oraz terapii zorientowanej na proces.

Zapewniam indywidualne podejście do każdego pacjenta/ klienta, szacunek, życzliwą atmosferę, twórcze metody pracy.

Sesja indywidualna trwa 55 minut, sesja rodzinna 85 minut. Spotkania cykliczne odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, w zależności od wstępnej diagnozy i wspólnych ustaleń.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora PTP.

* pacjent to osoba chora, która wymaga leczenia; klient to osoba zdrowa, zainteresowana rozwojem osobistym, poprawą jakości życia lub relacji interpersonalnych


CENNIK


 • Sesja indywidualna (50 min.) – 150 zł
 • Sesja rodzinna (80 min.) – 200 zł
 • Diagnoza psychologiczna przed operacją bariatryczną (2×50 min.)– 350 zł
 • Diagnoza psychologiczna inna – cena zależna od zakresu diagnozy

Możliwe są sesje zdalne, za pośrednictwem telefonu lub komunikatora internetowego (skype, messenger). Czas trwania oraz koszt sesji zdalnej jest identyczny, jak w przypadku sesji stacjonarnej. Płatność za sesję odbywa się za pomocą przelewu bankowego.

Dane do przelewu:
Monika Bąk-Sosnowska
nr konta: 27 1140 2004 0000 3202 4795 3119
tytuł przelewu: Konsultacja psychologiczna

*odbiór rachunków za dokonaną płatność: skan rachunku będzie przesłany smsem, a oryginał pocztą lub przekazany osobiście podczas spotkania w gabinecie


KONTAKT


 • Gabinet mieści się w Katowicach przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 165 m. 2 (I piętro, bez windy).
 • Spotkania możliwe są po wcześniejszym umówieniu się, pod numerem telefonu: 601 26 55 02

 

 

Wyraź swoją opinię

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Diagnoza Psychologiczna  Diagnoza Psychologiczna

  Zapraszam osoby kwalifikowane do operacji bariatrycznych, zainteresowane diagnozą swojego stanu emocjonalnego, osobowości i zachowania oraz zaniepokojone objawami zaburzeń psychicznych.

  Pomoc Psychologiczna  Pomoc Psychologiczna

  Zapraszam osoby doświadczające ważnych zmian życiowych i kryzysów psychologicznych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dolegliwościami i zaburzeniami psychosomatycznymi, z trudnościami psychologicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym (szczególnie otyłości), zestresowane, nie radzące sobie z trudnościami interpersonalnymi, sytuacjami konfliktowymi, trudnościami wychowawczymi, doświadczające przemocy domowej lub żałoby.

  Psychoterapia  Psychoterapia

  Zapraszam osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania i uzależnione od jedzenia, z zaburzeniami obrazu własnego ciała lub otyłością.

  Warsztaty i Szkolenia  Warsztaty i Szkolenia

  Zapraszam osoby i instytucje zainteresowane tematyką szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz tematyką kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.

  NEWSLETTER

  [wysija_form id="1"]

  Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
  o nowościach i zmianach na stronie.

  INFORMACJE KONTAKTOWE


  PRIMODIUM Monika Bąk-Sosnowska
  ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2
  40-617 Katowice
  tel.: +48 530 704 656
  tel.: +48 601 265 502
  e-mail: primodium.katowice@gmail.com