Szkolenia i warsztaty

Celem szkoleń i warsztatów psychologicznych jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie określonym tematyką. Szkolenie zawiera większą komponentę wiedzy, z kolei warsztat kładzie nacisk na aspekt praktyczny.

Osoba prowadząca warsztat lub szkolenie jest specjalistą w danej dziedzinie, posiada wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie zawodowe w danym obszarze. Proponuje taki program wydarzenia i jego przebieg, aby uczestnicy odnieśli maksimum korzyści i zadowolenia.

Photo by Leon on Unsplash

W PRIMODIUM prowadzimy szkolenia i warsztaty zaprojektowane na potrzeby konkretnych grup odbiorców. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia tematyki, czasu trwania i szczegółów organizacyjnych wydarzenia. Nasze warunki lokalowe pozwalają na organizację szkoleń i warsztatów dla grupy liczacej maksymalnie 14 osób.

Przykładowe oferty szkoleń i warsztatów


Asertywność

ASERTYWNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

ASERTYWNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w asertywnym zarządzaniu.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnych uwarunkowań sprzyjających lub osłabiających asertywne funkcjonowanie.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z asertywnym zarządzaniem.

Program:

 • Asertywna postawa wobec siebie i innych
 • Asertywne wyrażanie trudnych emocji
 • Asertywne zachowania w pracy i w życiu prywatnym

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat) .

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

ASERTYWNOŚĆ JAKO PODSTAWA KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI

ASERTYWNOŚĆ JAKO PODSTAWA KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w asertywnym komunikowaniu się
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnych uwarunkowań sprzyjających lub osłabiających asertywne funkcjonowanie.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z asertywnym komunikowaniem się.

Program:

 • Podstawy efektywnej komunikacji
 • Istota i znaczenie asertywności
 • Asertywna postawa wobec samego siebie
 • Asertywność w kontaktach z innymi ludźmi.

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

 

 

Autoprezentacja

SZTUKA AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

SZTUKA AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych uczestniczących w procesie autoprezentacji.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnej autoprezentacji.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) prezentowania siebie oraz publicznego występowania.

Program:

 • Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron (warsztat)
 • Metody wywierania wpływu na innych
 • Prawa rządzące atrakcyjnością interpersonalną
 • Analiza własnego stylu prezentowania siebie (warsztat)
 • Praktyczne konstruowanie własnego wizerunku (warsztat)
 • Zasady konstruktywnego przedstawiania własnej osoby
 • Praktyczne ćwiczenie autoprezentacji (warsztat)
 • Zasady udanych wystąpień publicznych
 • Praktyczne ćwiczenie wystąpienia publicznego (warsztat)

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat)

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.
Komunikacja

ASERTYWNOŚĆ JAKO PODSTAWA KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI

ASERTYWNOŚĆ JAKO PODSTAWA KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w asertywnym komunikowaniu się
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnych uwarunkowań sprzyjających lub osłabiających asertywne funkcjonowanie.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z asertywnym komunikowaniem się.

Program:

 • Podstawy efektywnej komunikacji
 • Istota i znaczenie asertywności
 • Asertywna postawa wobec samego siebie
 • Asertywność w kontaktach z innymi ludźmi.

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PRACY

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PRACY

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie efektywnego komunikowania się.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikowania się.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z efektywnym komunikowaniem się.

Program:

 • Efektywna komunikacja z samym sobą
 • Zasady budowania własnego wizerunku
 • Efektywna komunikacja z innymi ludźmi
 • Zasady nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji
 • Konflikt jako szansa
 • Zasady konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Konstruktywne metody reagowania na tzw. trudnych pacjentów

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

KOMUNIKOWANIE SIĘ LEKARZA Z PACJENTEM. SZTUKA NAWIĄZYWANIA KONTAKTU

KOMUNIKOWANIE SIĘ LEKARZA Z PACJENTEM. SZTUKA NAWIĄZYWANIA KONTAKTU

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie efektywnego komunikowania się i nawiązywania kontaktu.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikowania się.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z efektywnym komunikowaniem się i nawiązywaniem kontaktu.

Program:

 • Nawiązywanie, podtrzymywanie i zamykanie kontaktu z pacjentem
 • Szczegółowe zasady skutecznej komunikacji z pacjentem
 • Rozmowy z pacjentem i jego rodziną na trudne tematy
 • Radzenie sobie ze stresem komunikacyjnym

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

KONSTRUKTYWNE POROZUMIEWANIE SIĘ Z ZESPOŁEM

KONSTRUKTYWNE POROZUMIEWANIE SIĘ Z ZESPOŁEM

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie efektywnego komunikowania się.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikowania się.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z efektywnym komunikowaniem się.

Program:

 • Mowa werbalna i pozawerbalna
 • Wyznaczniki poprawnej komunikacji
 • Zasady konstruktywnej oceny

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

KONTAKT TERAPEUTYCZNY Z PACJENTEM. ROZMOWY, KTÓRE LECZĄ

KONTAKT TERAPEUTYCZNY Z PACJENTEM. ROZMOWY, KTÓRE LECZĄ.

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie efektywnego komunikowania się.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikowania się.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z efektywnym komunikowaniem się i udzielaniem pomocy psychologicznej.

Program:

 • Istota kontaktu terapeutycznego
 • Rozmowa z pacjentem jako akt twórczy
 • Rozmowy z pacjentem i jego rodziną na jeszcze bardziej trudne tematy
 • „Człowiek człowiekowi (…)” terapeutą


Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie rozwiązywania konfliktów.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z efektywnym rozwiązywaniem konfliktów.

Program:

 • Kiedy powstaje konflikt? Po co powstaje konflikt?
 • Konflikt jako szansa na lepsze porozumienie.
 • Konflikt jako szansa na lepsze poznanie potrzeb oraz oczekiwań własnych i partnera.
 • Konflikt jako szansa na poprawę współpracy i jakości pracy.
 • Wykorzystanie zasad efektywnej komunikacji w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów – jakie? Kiedy? Dla kogo?

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.
Stres

RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH

RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie radzenia sobie.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) usprawniających funkcjonowanie w obszarach: radzenia sobie ze stresem, asertywnego komunikowania się i oceniania, rozwiązywania konfliktów.

Program:

 • Metody radzenia sobie ze stresem
 • Zasady asertywnego komunikowania się
 • Techniki efektywnego oceniania i rozwiązywania konfliktów

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • spis proponowanej literatury.

ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY

ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie radzenia sobie ze stresem.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) usprawniających efektywne radzenia sobie ze stresem.

Program:

 • Istota stresu ostrego oraz przewlekłego
 • Radzenie sobie ze stresem zawodowym
 • Wzmacnianie psycho – fizycznej odporności

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.
Praca z pacjentem

ASERTYWNOŚĆ JAKO PODSTAWA KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI

ASERTYWNOŚĆ JAKO PODSTAWA KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w asertywnym komunikowaniu się
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnych uwarunkowań sprzyjających lub osłabiających asertywne funkcjonowanie.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z asertywnym komunikowaniem się.

Program:

 • Podstawy efektywnej komunikacji
 • Istota i znaczenie asertywności
 • Asertywna postawa wobec samego siebie
 • Asertywność w kontaktach z innymi ludźmi.

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

Osoba prowadząca::

dr n.hum. Monika Bąk – Sosnowska – psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, terapeuta

KOMUNIKOWANIE SIĘ LEKARZA Z PACJENTEM. SZTUKA NAWIĄZYWANIA KONTAKTU

KOMUNIKOWANIE SIĘ LEKARZA Z PACJENTEM. SZTUKA NAWIĄZYWANIA KONTAKTU

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie efektywnego komunikowania się i nawiązywania kontaktu.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikowania się.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z efektywnym komunikowaniem się i nawiązywaniem kontaktu.

Program:

 • Nawiązywanie, podtrzymywanie i zamykanie kontaktu z pacjentem
 • Szczegółowe zasady skutecznej komunikacji z pacjentem
 • Rozmowy z pacjentem i jego rodziną na trudne tematy
 • Radzenie sobie ze stresem komunikacyjnym


Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

Osoba prowadząca::

dr n.hum. Monika Bąk – Sosnowska – psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, terapeuta

KONTAKT TERAPEUTYCZNY Z PACJENTEM. ROZMOWY, KTÓRE LECZĄ

KONTAKT TERAPEUTYCZNY Z PACJENTEM. ROZMOWY, KTÓRE LECZĄ

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie efektywnego komunikowania się.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikowania się.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z efektywnym komunikowaniem się i udzielaniem pomocy psychologicznej.

Program:

 • Istota kontaktu terapeutycznego
 • Rozmowa z pacjentem jako akt twórczy
 • Rozmowy z pacjentem i jego rodziną na jeszcze bardziej trudne tematy
 • „Człowiek człowiekowi (…)” terapeutą


Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

Osoba prowadząca::

dr n.hum. Monika Bąk – Sosnowska – psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, terapeuta

OSWAJANIE PRZESTRZENI GABINETU STOMATOLOGICZNEGO? – BUDOWANIE RELACJI Z PACJENTEM I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY LECZENIA

OSWAJANIE PRZESTRZENI GABINETU STOMATOLOGICZNEGO? – BUDOWANIE RELACJI Z PACJENTEM I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY LECZENIA

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych związanych ze spostrzeganiem interpersonalnym, komunikowaniem się, łagodzeniem bólu.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikowania się.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z: efektywną komunikacją, radzeniem sobie ze stresem, udzielaniem pomocy psychologicznej.

Program:

 • Radzenie sobie ze społecznym i kulturowym kontekstem wykonywanego zawodu
 • Radzenie sobie ze stresem i umiejętność dbania o siebie
 • Sposoby redukowania napięcia i lęku sytuacyjnego u pacjenta
 • Czynniki psychiczne w odczuwaniu i redukowaniu bólu


Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

Osoba prowadząca::

dr n.hum. Monika Bąk – Sosnowska – psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, terapeuta

BADANIE CZY SPOTKANIE?- PSYCHOLOGICZNY KONTEKST BADANIA GINEKOLOGICZNEGO

BADANIE CZY SPOTKANIE?- PSYCHOLOGICZNY KONTEKST BADANIA GINEKOLOGICZNEGO

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych związanych ze spostrzeganiem interpersonalnym oraz komunikowaniem się.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikowania się.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z: efektywną komunikacją, radzeniem sobie ze stresem, udzielaniem pomocy psychologicznej.

Program:

 • Wpływ mitów i stereotypów dotyczących kobiecej seksualności na spostrzeganie własnego ciała
 • Psychologiczne podłoże dolegliwości ginekologicznych
 • Skuteczne komunikowanie się i przekazywanie informacji
 • Radzenie sobie z napięciem, frustracją i stresem

 
Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

Osoba prowadząca::

dr n.hum. Monika Bąk – Sosnowska – psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, terapeuta

RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH

RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie radzenia sobie.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) usprawniających funkcjonowanie w obszarach: radzenia sobie ze stresem, asertywnego komunikowania się i oceniania, rozwiązywania konfliktów.

Program:

 • Metody radzenia sobie ze stresem
 • Zasady asertywnego komunikowania się
 • Techniki efektywnego oceniania i rozwiązywania konfliktów

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • spis proponowanej literatury.

Osoba prowadząca::

dr n.hum. Monika Bąk – Sosnowska – psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, terapeuta

STRATEGIE PRACY Z DZIECKIEM CHORYM SOMATYCZNIE

STRATEGIE PRACY Z DZIECKIEM CHORYM SOMATYCZNIE

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych związanych rozwojem dziecka, komunikowaniem się, łagodzeniem bólu.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikowania się.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z: efektywną komunikacją, radzeniem sobie ze stresem, udzielaniem pomocy psychologicznej.

Program:

 • Dziecko w sytuacji choroby
 • Rola systemu rodzinnego
 • Zasady konstruktywnej komunikacji i nawiązywania dobrego kontaktu z dzieckiem
 • Praktyczne zastosowanie pracy plastycznej w pomocy dziecku choremu
 • Tworzenie bajek i opowiadań o charakterze terapeutycznym
 • Praktyczne wykorzystanie i budowanie psychodramy

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

Osoba prowadząca::

dr n.hum. Monika Bąk – Sosnowska – psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, terapeuta

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie rozwiązywania konfliktów.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z efektywnym rozwiązywaniem konfliktów.

Program:

 • Kiedy powstaje konflikt? Po co powstaje konflikt?
 • Konflikt jako szansa na lepsze porozumienie.
 • Konflikt jako szansa na lepsze poznanie potrzeb oraz oczekiwań własnych i partnera.
 • Konflikt jako szansa na poprawę współpracy i jakości pracy.
 • Wykorzystanie zasad efektywnej komunikacji w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów – jakie? Kiedy? Dla kogo?

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

Osoba prowadząca::

dr n.hum. Monika Bąk – Sosnowska – psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, terapeuta
Zarządzanie

ASERTYWNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

ASERTYWNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w asertywnym zarządzaniu.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnych uwarunkowań sprzyjających lub osłabiających asertywne funkcjonowanie.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z asertywnym zarządzaniem.

Program:

 • Asertywna postawa wobec siebie i innych
 • Asertywne wyrażanie trudnych emocji
 • Asertywne zachowania w pracy i w życiu prywatnym

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat) .

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

ASERTYWNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

ASERTYWNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w asertywnym zarządzaniu.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnych uwarunkowań sprzyjających lub osłabiających asertywne funkcjonowanie.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z asertywnym zarządzaniem.

Program:

 • Asertywna postawa wobec siebie i innych
 • Asertywne wyrażanie trudnych emocji
 • Asertywne zachowania w pracy i w życiu prywatnym

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat) .

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

 

BUDOWANIE KONSTRUKTYWNEJ RELACJI Z ZESPOŁEM

BUDOWANIE KONSTRUKTYWNEJ RELACJI Z ZESPOŁEM

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie skutecznego zarządzania.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat)  usprawniających funkcjonowanie w obszarach: komunikowania się, motywowania, oceniania, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Program:

 • sztuka skutecznego motywowania
 • kierownik jako lider
 • podstawy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • zasady konstruktywnej oceny
 • efektywne radzenie sobie z napięciem psycho - fizycznym
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat)

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

KONSTRUKTYWNA RELACJA Z PODWŁADNYM JAKO PODSTAWA SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

KONSTRUKTYWNA RELACJA Z PODWŁADNYM JAKO PODSTAWA SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

Cele:

 • rozpoznanie własnego stylu komunikowania się,
 • zapoznanie się z zasadami efektywnej komunikacji werbalnej oraz pozawerbalnej,
 • przyswojenie zasad i technik postawy asertywnej,
 • zapoznanie się ze znaczeniem oceny pracowniczej dla efektywnego funkcjonowania firmy,
 • odkrycie uwarunkowań psychologicznych, związanych z rolą przełożonego oraz podwładnego,
 • praktyczne doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, związanych z oceną pracowniczą.

Program:

Dzień I

 • Wymiary i style komunikowania się
 • Typowe bariery komunikacyjne
 • Zasady konstruktywnych komunikatów werbalnych oraz pozawerbalnych
 • Techniki efektywnego słuchania
 • Asertywna postawa wobec siebie i innych
 • Asertywne wyrażanie trudnych emocji
 • Asertywne zachowania w pracy i w życiu prywatnym

Dzień II

 • Miejsce oceny pracowniczej w strategii zarządzania firmą
 • Cele i znaczenie oceny pracowniczej
 • Aspekty psychologiczne oceny
 • Typowe błędy oceniania
 • Kryteria i metody oceniania
 • Etapy rozmowy oceniającej
 • Ocena jako prekursor zmiany

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności (tzw. scenki).

Czas trwania szkolenia:

 • Dwa dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin lekcyjnych

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń,
 • spis proponowanej literatury.

KONSTRUKTYWNE POROZUMIEWANIE SIĘ Z ZESPOŁEM

KONSTRUKTYWNE POROZUMIEWANIE SIĘ Z ZESPOŁEM

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie efektywnego komunikowania się.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikowania się.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) związanych z efektywnym komunikowaniem się.

Program:

 • Mowa werbalna i pozawerbalna
 • Wyznaczniki poprawnej komunikacji
 • Zasady konstruktywnej oceny

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

OCENA PRACOWNICZA JAKO ELEMENT SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

OCENA PRACOWNICZA JAKO ELEMENT SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

Cele:

 • zapoznanie się ze znaczeniem oceny pracowniczej dla efektywnego funkcjonowania firmy,
 • odkrycie uwarunkowań psychologicznych, związanych z rolą ocenianego oraz oceniającego (warsztat),
 • przyswojenie zasad budowania efektywnych kryteriów oceny pracowniczej,
 • ćwiczenie prowadzenia rozmów oceniających (warsztat),
 • przewartościowanie oceny pracowniczej - z zagrożenia na wyzwanie i korzyść.

Program:

 • Miejsce oceny pracowniczej w strategii zarządzania firmą
 • Cele i znaczenie oceny pracowniczej
 • Aspekty psychologiczne oceny
 • Typowe błędy oceniania
 • Kryteria i metody oceniania
 • Etapy rozmowy oceniającej
 • Ocena jako prekursor zmiany

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności (tzw. scenki).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.

RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH

RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie radzenia sobie.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) usprawniających funkcjonowanie w obszarach: radzenia sobie ze stresem, asertywnego komunikowania się i oceniania, rozwiązywania konfliktów.

Program:

 • Metody radzenia sobie ze stresem
 • Zasady asertywnego komunikowania się
 • Techniki efektywnego oceniania i rozwiązywania konfliktów

Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • spis proponowanej literatury.

ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY

ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych mechanizmów psychologicznych, istotnych w procesie radzenia sobie ze stresem.
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego.
 • Nabycie konkretnych wskazówek (szkolenie) lub umiejętności (warsztat) usprawniających efektywne radzenia sobie ze stresem.

Program:

 • Istota stresu ostrego oraz przewlekłego
 • Radzenie sobie ze stresem zawodowym
 • Wzmacnianie psycho – fizycznej odporności


Forma:

 • wykład interaktywny,
 • kwestionariusze psychologiczne,
 • zadania w parach i podgrupach (warsztat),
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności, tzw. scenki (warsztat).

Czas trwania:

 • szkolenie: jeden dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • warsztat: dwa dni (16 godzin lekcyjnych)

Materiały dla uczestników:

 • kserokopie slajdów,
 • kserokopie zawierające dokładny opis omawianych zasad, reguł, technik,
 • arkusze kwestionariuszy psychologicznych,
 • arkusze do ćwiczeń (warsztat),
 • spis proponowanej literatury.


Diagnoza PsychologicznaDiagnoza Psychologiczna

Zapraszam osoby kwalifikowane do operacji bariatrycznych, zainteresowane diagnozą swojego stanu emocjonalnego, osobowości i zachowania oraz zaniepokojone objawami zaburzeń psychicznych.

Pomoc PsychologicznaPomoc Psychologiczna

Zapraszam osoby doświadczające ważnych zmian życiowych i kryzysów psychologicznych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dolegliwościami i zaburzeniami psychosomatycznymi, z trudnościami psychologicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym (szczególnie otyłości), zestresowane, nie radzące sobie z trudnościami interpersonalnymi, sytuacjami konfliktowymi, trudnościami wychowawczymi, doświadczające przemocy domowej lub żałoby.

PsychoterapiaPsychoterapia

Zapraszam osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania i uzależnione od jedzenia, z zaburzeniami obrazu własnego ciała lub otyłością.

Warsztaty i SzkoleniaWarsztaty i Szkolenia

Zapraszam osoby i instytucje zainteresowane tematyką szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz tematyką kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.

NEWSLETTER

[wysija_form id="1"]

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o nowościach i zmianach na stronie.

INFORMACJE KONTAKTOWE


PRIMODIUM Monika Bąk-Sosnowska
ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2
40-617 Katowice
tel.: +48 530 704 656
tel.: +48 601 265 502
e-mail: primodium.katowice@gmail.com