Konsultacja lekarska

Konsultacja pierwszorazowa (około 45 min.) ma na celu:

  • zebranie szczegółowego wywiadu medycznego (choroby przewlekłe pacjenta i w rodzinie, uczulenia, zażywane leki) oraz wywiadu dotyczącego trybu życia (preferencji żywieniowych, metod relaksu, metod odpoczynku, stresu, aktywności fizycznej, pracy zawodowej i innych indywidualnych dotyczących konkretnego pacjenta)
  • przeprowadzenie badania przedmiotowego/ fizykalnego wraz z potrzebnymi pomiarami i badaniami diagnostycznymi (będzie konieczność rozebrania się do bielizny) 
  • wykonanie badań diagnostycznych: ciśnienie tętnicze krwi, akcja serca, EKG
  • zlecenie badań diagnostycznych i/lub analiza badań diagnostycznych przyniesionych przez pacjenta
  • ustalenie wspólnie z pacjentem długoterminowego i krótkoterminowych celów leczenia i opracowanie planu leczenia / przemiany

Na konsultację warto przynieść kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej oraz spis aktualnie zażywanych leków (w tym suplementów i ziół)

Konsultacja kontrolna (około 45 min.) ma na celu:

  • rozmowę na temat realizacji wcześniejszych zaleceń – co udało się, a co nie udało wprowadzić w życie
  • badanie przedmiotowe/ fizykalne wraz z potrzebnymi pomiarami i badaniami diagnostycznymi
  • wykonanie badań diagnostycznych: ciśnienie tętnicze krwi, akcja serca, saturacja
  • omówienie przyniesionych wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych
  • wspólne ustalenie krótkoterminowego (2 tyg.) celu leczenia

W Primodium konsultacje lekarskie prowadzi lek. Barbara Peterko-Budniok – specjalista medycyny rodzinnej posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością w zakresie profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości

Diagnoza PsychologicznaDiagnoza Psychologiczna

Zapraszam osoby kwalifikowane do operacji bariatrycznych, zainteresowane diagnozą swojego stanu emocjonalnego, osobowości i zachowania oraz zaniepokojone objawami zaburzeń psychicznych.

Pomoc PsychologicznaPomoc Psychologiczna

Zapraszam osoby doświadczające ważnych zmian życiowych i kryzysów psychologicznych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dolegliwościami i zaburzeniami psychosomatycznymi, z trudnościami psychologicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym (szczególnie otyłości), zestresowane, nie radzące sobie z trudnościami interpersonalnymi, sytuacjami konfliktowymi, trudnościami wychowawczymi, doświadczające przemocy domowej lub żałoby.

PsychoterapiaPsychoterapia

Zapraszam osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania i uzależnione od jedzenia, z zaburzeniami obrazu własnego ciała lub otyłością.

Warsztaty i SzkoleniaWarsztaty i Szkolenia

Zapraszam osoby i instytucje zainteresowane tematyką szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz tematyką kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.

NEWSLETTER

[wysija_form id="1"]

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o nowościach i zmianach na stronie.

INFORMACJE KONTAKTOWE


PRIMODIUM Monika Bąk-Sosnowska
ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2
40-617 Katowice
tel.: +48 530 704 656
tel.: +48 601 265 502
e-mail: primodium.katowice@gmail.com