Szkolenia

Moja działalność szkoleniowa związana jest z kompetencjami psychologicznymi i dydaktycznymi oraz z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, grup spotkaniowych. Obszar tematyczny szkoleń dotyczy szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.


Szkolenia zrealizowane


 • Warsztaty psychologiczne dotyczące leczenia otyłości dla lekarzy, organizowane przez firmę Abbott Laboratories Sp. z o o. (Szczecin, Koszalin, Białystok, Warszawa, Wrocław, Opole, Poznań, Zielona Góra, Rzeszów, Kraków, Kielce, Ciechocinek, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Łódź, Bielsko – Biała) (2003-2008)
 • Szkoła Waldorfska w Bielsku-Białej Dlaczego dziecko czasem zachowuje się agresywnie i jak na to reagować?” – 2003
 • Szkoła podstawowa w Rudach: Agresja rówieśnicza – jak zapobiegać? Jak reagować? – 2005
 • Warsztaty psychologiczne dla osób po przeszczepie serca (Kiedy w ciemności rozbłyśnie iskierka – 2002, W drodze do zdrowia- sposoby radzenia sobie ze stresem – 2004, Życie po przeszczepie – 2005, Radzenie sobie z trudnościami i wyzwaniami po przeszczepie serca: Kształtowanie nowych cech i umiejętności wzmacniających odporność psychiczną, – 2007, Radzenie sobie z trudnościami i wyzwaniami po przeszczepie serca: Efektywna komunikacja i korzystanie ze wsparcia społecznego – 2007, Czerpiąc ze źródła – 2008)
 • Szkolenia dla nauczycieli: O tym trzeba mówić… przeciwdziałanie zjawisku pedofilii (2005)
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, szkolenia dla kadry kierowniczej: Zarządzanie stresem w pracy, Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Efektywna komunikacja podczas audytu, Akredytacja bez stresu, Twórcze rozwiązywanie konfliktów, Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych (2006-2007)
 • Współpraca z firmą LOG-ART; prowadzenie szkoleń dla: audytorów (Pełnomocnik jako lider -2006 , Postawy psychologiczne w trakcie audytu – 2007), zespołów pracowniczych (Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych – 2007/2008, Psychologiczne wyznaczniki skutecznego zarządzania – przywództwo i komunikowanie się -2007, Asertywność jako narzędzie skutecznego zarządzania – 2007, Inwestycja w kadry- aspekty psychologiczne – 2007, Sytuacje trudne i ich rozwiązywanie – 2009),  pracowników służby zdrowia (Szukanie wspólnego języka czyli jak efektywnie komunikować się w miejscu pracy – 2007)
 • Warsztat dla Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach: Techniki negocjacyjne, jako element skutecznej komunikacji (2007r)
 • Warsztat dla osób po operacji bariatrycznej – 2007
 • Szkolenie dla firmy Nutri-Center: Psychologia w leczeniu otyłości – 2011
 • Warsztat dla Instytutu Psychodietetyki: Diagnoza zespołów psychopatologicznych towarzyszących otyłości – 2013
 • Szkolenie specjalizacyjne dla farmaceutów: Efektywna komunikacja w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych- 2015
 • Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy medycyny: Komunikacja interpersonalna – 2017, 2018, 2019, 2020
 • Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy medycyny: Wsparcie psychologiczne osób starszych i ich opiekunów – 2021

Od wielu lat prowadzę w całej Polsce warsztaty dla lekarzy medycyny, dietetyków i psychologów, związane z psychologicznymi aspektami odżywiania się, obrazu ciała oraz leczenia otyłości. Współpracuję przy tej okazji z innymi ekspertami. Na zdjęciu z Prof. dr hab. n. med. Lucyną Ostrowską (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku).

IMG_0712

Diagnoza PsychologicznaDiagnoza Psychologiczna

Zapraszam osoby kwalifikowane do operacji bariatrycznych, zainteresowane diagnozą swojego stanu emocjonalnego, osobowości i zachowania oraz zaniepokojone objawami zaburzeń psychicznych.

Pomoc PsychologicznaPomoc Psychologiczna

Zapraszam osoby doświadczające ważnych zmian życiowych i kryzysów psychologicznych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dolegliwościami i zaburzeniami psychosomatycznymi, z trudnościami psychologicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym (szczególnie otyłości), zestresowane, nie radzące sobie z trudnościami interpersonalnymi, sytuacjami konfliktowymi, trudnościami wychowawczymi, doświadczające przemocy domowej lub żałoby.

PsychoterapiaPsychoterapia

Zapraszam osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania i uzależnione od jedzenia, z zaburzeniami obrazu własnego ciała lub otyłością.

Warsztaty i SzkoleniaWarsztaty i Szkolenia

Zapraszam osoby i instytucje zainteresowane tematyką szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz tematyką kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.

NEWSLETTER

[wysija_form id="1"]

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o nowościach i zmianach na stronie.

INFORMACJE KONTAKTOWE


PRIMODIUM Monika Bąk-Sosnowska
ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2
40-617 Katowice
tel.: +48 530 704 656
tel.: +48 601 265 502
e-mail: primodium.katowice@gmail.com