Dydaktyka

Moja działalność dydaktyczna związana jest z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, a wcześniej przez dwadzieścia lat ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Podstawowy obszar dydaktyczny to psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia.

Specjalizuję się w tematyce zależności psychosomatycznych oraz w zaburzeniach odżywiania się.

sum 

  • stworzenie autorskich programów oraz prowadzenie zajęć z przedmiotów: Psychologia, Psychologia zdrowia, Psychologia stosowana i relacje interpersonalne, Psychologia i psychoterapia, na kierunkach: Medycyna, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Farmacja, Analityka medyczna, Ratownictwo medyczne, Dietetyka, Kosmetologia, Biotechnologia, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Zabrzu, Sosnowcu i Bytomiu, w latach 2002 – 2015
  • stworzenie autorskich programów oraz prowadzenie zajęć z przedmiotów: Psychologia procesów poznawczych, Wprowadzenie do psychologii, Diagnoza psychologiczna, Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów chorych somatycznie, na kierunkach: Psychologia oraz Psychologia dla magistrów, Uniwersytecie SWPS (dawniej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), w latach 2010-2014
  • współtworzenie planu i programu kształcenia oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Psychologia procesów poznawczych na kierunku Coaching medyczny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (2014)
  • stworzenie autorskich programów oraz prowadzenie zajęć z przedmiotów: Psychologia procesów poznawczych, Warsztat z autoprezentacji, Psychologia komunikacji Studium doktoranckim, na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2012 – 2015
  • współtworzenie planów i programów kształcenia na kierunkach: Nauki o poznaniu i komunikacji oraz Gerontologia i opieka nad osobami starszymi (studia podyplomowe) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • współtworzenie planu i programu kształcenia na kierunku Komunikacja w systemie ochrony zdrowia (studia podyplomowe) na Wydziale lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • stworzenie autorskich programów oraz prowadzenie zajęć z przedmiotów: Psychologiczne aspekty seksualności, na kierunku Edukacja seksualna, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • stworzenie autorskich programów oraz prowadzenie zajęć z przedmiotów: Przyczyny nadmiernego jedzenia, Problemy osób z nadwagą i otyłością, Rodzinne uwarunkowania nadwagi i otyłości, Specyfika różnych zaburzeń odżywiania, Praca z pacjentami z różnymi zaburzeniami odżywiania, na kierunku Psychodietetyka, na Uniwersytecie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Katowicach, Wrocławiu i Warszawie
  • stworzenie autorskiego programu oraz prowadzenie zajęć z przedmiotu Jedzenie i zachowania żywieniowe- kontekst psychologiczny, na kierunku Psychosomatyka i somatopsychologia, na Uniwersytecie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Poznaniu
  • współpraca z Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, w ramach zajęć dla młodzieży i całej społeczności szkolnej szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych regionu śląskiego, z zakresu profilaktyki zaburzeń odżywiania; stworzenie i realizacja programu edukacyjnego: „Dbam o siebie - żyję zdrowo!”, w latach 2010-2013
  • popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej i psychologii zdrowia, w ramach artykułów dla lekarzy i pacjentów, zamieszczanych na portalach internetowych: Psychiatria Online, Poradnik Medyczny, Odchudzanie.org.pl, Medycyna Praktyczna MP Online, w latach 2002-2010
  • propagowanie wiedzy psychologicznej w mediach (m.in.: TV Silesia – cykl programów pt.”Miasto mam”, Radio Em – cykl audycji pt. „Rozwiń skrzydła”, TVN – program pt. „Rozmowy w toku”, TVP1 – program pt. „Kawa czy herbata”, TVP2- program pt. „Pytanie na śniadanie”, czasopisma Charaktery, Newsweek, Skarb), w latach 2002-2015

Prowadzę wykłady/seminaria/ ćwiczenia z następujących przedmiotów:

 • Psychologia
 • Podstawy psychologii
 • Psychologia stosowana i relacje interpersonalne
 • Psychologia i psychoterapia
 • Psychologia z elementami psychologii klinicznej
 • Podstawy psychoterapii
 • Psychologia lekarska
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia komunikacji
 • Warsztat z autoprezentacji
 • Diagnoza psychologiczna
 • Pomoc psychologiczna
 • Psychologiczne aspekty seksualności
 • Zagrożenia środowiskowe i interwencje kryzysowe
 • Interwencje kryzysowe
 • Kształtowanie własnego wizerunku
 • Jedzenie i zachowania żywieniowe-kontekst psychologiczny
 • Przyczyny nadmiernego jedzenia
 • Rodzinne uwarunkowania nadwagi i otyłości
 • Nadwaga i otyłość-interwencje psychologiczne
 • Specyfika różnych zaburzeń odżywiania się
 • Praca z pacjentami z różnymi zaburzeniami odżywiania się

coaching 1


Nagrody dydaktyczne


 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora SUM w zakresie działalności dydaktycznej za opracowanie i redakcję podręcznika pt. „Psychologia” adresowanego do studentów kierunków medycznych (2006)
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora SUM w zakresie działalności dydaktycznej za wprowadzenie autorskich programów dydaktycznych z wykorzystaniem zajęć terenowych w placówkach uzależnień od alkoholu i narkotyków  (2009)
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SUM w zakresie działalności dydaktycznej za opracowanie programu dystansowego (E-learning) nauczania opieki środowiskowej dla pielęgniarek i położnych (realizowanego w ramach programu LEONARDO DA VINCI) oraz współpracę z ośrodkami zagranicznymi (Francja, Czechy, Słowacja, Węgry) i wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia (2010)
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora SUM w zakresie działalności dydaktycznej za cykl prac dotyczących psychologicznych aspektów stylu życia oraz jakości życia osób z nadmierną masą ciała (2013)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2018 r.)

Diagnoza PsychologicznaDiagnoza Psychologiczna

Zapraszam osoby kwalifikowane do operacji bariatrycznych, zainteresowane diagnozą swojego stanu emocjonalnego, osobowości i zachowania oraz zaniepokojone objawami zaburzeń psychicznych.

Pomoc PsychologicznaPomoc Psychologiczna

Zapraszam osoby doświadczające ważnych zmian życiowych i kryzysów psychologicznych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dolegliwościami i zaburzeniami psychosomatycznymi, z trudnościami psychologicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym (szczególnie otyłości), zestresowane, nie radzące sobie z trudnościami interpersonalnymi, sytuacjami konfliktowymi, trudnościami wychowawczymi, doświadczające przemocy domowej lub żałoby.

PsychoterapiaPsychoterapia

Zapraszam osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania i uzależnione od jedzenia, z zaburzeniami obrazu własnego ciała lub otyłością.

Warsztaty i SzkoleniaWarsztaty i Szkolenia

Zapraszam osoby i instytucje zainteresowane tematyką szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz tematyką kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.

NEWSLETTER

[wysija_form id="1"]

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o nowościach i zmianach na stronie.

INFORMACJE KONTAKTOWE


PRIMODIUM Monika Bąk-Sosnowska
ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2
40-617 Katowice
tel.: +48 530 704 656
tel.: +48 601 265 502
e-mail: primodium.katowice@gmail.com