Diagnoza psychologiczna

Celem diagnozy psychologicznej jest analiza, ocena i interpretacja funkcjonowania psychologicznego człowieka. Może mieć charakter całościowy (np. diagnoza osobowości) lub dotyczyć wybranego obszaru funkcjonowania (np. diagnoza stanu psychicznego lub kompetencji społecznych). Może być wykonana na potrzeby prowadzonego leczenia (np. diagnoza przed operacją bariatryczną) lub na życzenie osoby zainteresowanej.

Photo by Ahmed Zayan on Unsplash

Diagnoza psychologiczna jest nieodłączną częścią każdej konsultacji indywidualnej oraz pracy psychoterapeutycznej. Zmierza do ustalenia przyczyn problemu i wyboru adekwatnych rozwiazań lub właściwych form oddziaływania.

W Primodium diagnozę psychologiczą wykonują:

dr hab. Monika Bąk-Sosnowska, prof. SUM

mgr Adriana Modrzejewska

W PRIMODIUM możliwe jest wykonie specjalistycznej diagnozy psychologicznej przed operacją bariatryczną.

Zgodnie z wytycznymi Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, diagnoza psychologiczna jest wymaganym elementem oceny przedoperacyjnej i przygotowania do operacji bariatrycznej.

Ocena przedoperacyjna i przygotowanie do operacji bariatrycznej

Diagnoza przed operacją bariatryczną obejmuje dwie konsultacje, w trakcie których stosowany jest pogłebiony wywiad kliniczny, obserwacja oraz specjalistyczne testy i kwestionariusze psychologiczne. Proces diagnozy skutkuje uzyskaniem pisemnego zaświadczenia zawierającego opinię psychologiczną oraz zalecenia psychologiczne.

W Primodium diagnozę psychologiczną przed operacją bariatryczną wykonuje dr hab. Monika Bąk-Sosnowska, prof. SUM

Diagnoza PsychologicznaDiagnoza Psychologiczna

Zapraszam osoby kwalifikowane do operacji bariatrycznych, zainteresowane diagnozą swojego stanu emocjonalnego, osobowości i zachowania oraz zaniepokojone objawami zaburzeń psychicznych.

Pomoc PsychologicznaPomoc Psychologiczna

Zapraszam osoby doświadczające ważnych zmian życiowych i kryzysów psychologicznych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dolegliwościami i zaburzeniami psychosomatycznymi, z trudnościami psychologicznymi towarzyszącymi chorobom somatycznym (szczególnie otyłości), zestresowane, nie radzące sobie z trudnościami interpersonalnymi, sytuacjami konfliktowymi, trudnościami wychowawczymi, doświadczające przemocy domowej lub żałoby.

PsychoterapiaPsychoterapia

Zapraszam osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania i uzależnione od jedzenia, z zaburzeniami obrazu własnego ciała lub otyłością.

Warsztaty i SzkoleniaWarsztaty i Szkolenia

Zapraszam osoby i instytucje zainteresowane tematyką szeroko rozumianej psychologii zdrowia oraz tematyką kompetencji interpersonalnych w relacjach osobistych i zawodowych.

NEWSLETTER

[wysija_form id="1"]

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o nowościach i zmianach na stronie.

INFORMACJE KONTAKTOWE


PRIMODIUM Monika Bąk-Sosnowska
ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2
40-617 Katowice
tel.: +48 530 704 656
tel.: +48 601 265 502
e-mail: primodium.katowice@gmail.com